Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Canolfan Ddiwylliant Conwy


Summary (optional)
Nod prosiect Canolfan Ddiwylliant Conwy yw creu canolfan ragoriaeth newydd arloesol ar gyfer diwylliant, treftadaeth a'r celfyddydau yn Sir Conwy, wedi’i leoli ar safle'r Hen Ysgol, Bodlondeb, yn nhref Conwy.
start content

Yn unol â chyngor gan y gwasanaethau ehangach Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a’r Llywodraeth mewn perthynas â lledaeniad COVID-19, bydd rhaid i Ganolfan Diwylliant Conwy gau dros dro er mwyn cefnogi’r hunan ynysu. Bydd hi dal yn bosib i chi gysylltu â ni dros e-bost, diwylliant.culture@conwy.gov.uk ac ar hyn o bryd mi wnawn ein gorau i’ch cynorthwyo. Efallai bydd ein hamseroedd ateb yn newid os yw staff yn cael eu had-leoli i wasanaethau sydd â blaenoriaeth. Byddwn yn eich diweddaru cyn gynted â phosib os bydd unrhyw beth yn newid a gobeithiwn y gallwn agor yn y dyfodol agos.

Canolfan Ddiwylliant Conwy

 

ccc-logoMae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy wedi’i lleoli dafliad carreg yn unig oddi wrth furiau tref canoloesol bendigedig Conwy. Mae’r ganolfan yn cynnwys archifdy’r sir, llyfrgell ardal, arddangosfeydd treftadaeth, canolfan gelfyddydau gymunedol, ystafell gyfarfod a chaffi.

Mae’n fan cychwyn gwych ar gyfer archwilio hanes cyfoethog Sir Conwy. Mae’r arddangosiadau yn arwain ymwelwyr drwy bum mil o flynyddoedd o hanes ac mae’n cynnwys gwrthrychau unigryw, gwaith celf hyfryd a dehongliad rhyngweithiol sy’n addas i’r teulu cyfan.

Llyfrgell a llawer mwy; dyma loches, lle i ymlacio neu i wneud tipyn o waith. Rhywle i eistedd ac ymlacio gyda phaned a llyfr da. Ydych chi erioed wedi mynd ati i ymchwilio i hanes lleol neu hanes eich teulu? Dyma’r cyfle perffaith, gyda staff cyfeillgar wrth law i’ch helpu i ddechrau arni.

 

Mae’r mannau sydd wedi’u tirlunio o amgylch y ganolfan yn cynnwys gardd synhwyraidd heddychlon gyda llwybrau a seddi hygyrch sy’n ystyriol o bobl â dementia. Gallwch wrando ar leisiau lleol yn adrodd eu hanesion wrth i chi edmygu'r planhigion meddyginiaethol yn yr Ardd Berlysiau, sy'n cydnabod hanes mynachaidd cyfoethog Conwy cyn y castell.

 

Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy yn gweithio tuag at fod yn ystyriol o bobl â dementia.

 

 

Ein Noddwyr

Ariennir y Ganolfan Ddiwylliant a’r ardd synhwyraidd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Llywodraeth Cymru (yr Isadran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd), Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddiaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru, Cronfa Gymunedol Gwynt y Môr mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Celfyddydau Conwy, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cronfa Cymunedau LDT, Cronfa Addysg Thomas Howell ar gyfer Gogledd Cymru ac Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru.
European Agricultural Fund for Rural Development logo

 

logostrip

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy