Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Talu am Wahanol Anfonebau Enghreifftiau o Wahanol Anfonebau

Enghreifftiau o Wahanol Anfonebau


Summary (optional)
I roi syniad i chi o pam y byddai'r Cyngor yn anfon anfoneb atoch, mae rhestr ar y dudalen hon (nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr).
start content
 • Ffioedd Angori
 • Rhentu Unedau Diwydiannol a Busnes
 • Codiadau Gwastraff Masnachol
 • Ad-dalu Grantiau
 • Codiadau Ffôn Llinell Ofal
 • Hysbysebion Llyfr Gwyliau
 • Clirio Draeniau
 • Llogi sgipiau
 • Rhenti lotments
 • Chwiliadau Pridiannau Tir
 • Llogi Ystafelloedd Cyfarfod
 • Consesiynau, Prydlesi a Thrwyddedau
 • Codiadau Gofal Cartref a Gofal Dydd
 • Ffioedd Preswyl

 

 

end content