Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Talu am Wahanol Anfonebau

Talu am Wahanol Anfonebau


Summary (optional)
Yng Nghyngor Conwy gelwir derbyn tâl am wasanaethau fel Gwahanol Anfonebau. Mae'r Adain Incwm yn gyfrifol am adfer Anfonebau Gwahanol (ac eithrio Budd-dal Tai, Treth y Cyngor a Chyfraddau Annomestig Cenedlaethol). Rydym yn delio gyda phob anfoneb a anfonir gan y Cyngor. Gellir dod o hyd i enghreifftiau o'r rhain yn yr adran hon.

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy