Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Mercher 18 Medi

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Talu am Wahanol Anfonebau

Talu am Wahanol Anfonebau


Summary (optional)
Yng Nghyngor Conwy gelwir derbyn tâl am wasanaethau fel Gwahanol Anfonebau. Mae'r Adain Incwm yn gyfrifol am adfer Anfonebau Gwahanol (ac eithrio Budd-dal Tai, Treth y Cyngor a Chyfraddau Annomestig Cenedlaethol). Rydym yn delio gyda phob anfoneb a anfonir gan y Cyngor. Gellir dod o hyd i enghreifftiau o'r rhain yn yr adran hon.

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy