Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ynglŷn â Rheoli Adeiladu


Summary (optional)
Mae'r system Rheoli Adeiladu'n bodoli er mwyn sicrhau bod adeiladau'n cael eu dylunio a'u hadeiladu i'r safonau gofynnol angenrheidiol o ran iechyd, diogelwch, lles, hwylustod a chysur thermol.
start content

Mae’r Rheoliadau Adeiladu a’r dogfennau cymeradwy cysylltiedig yn nodi’r safonau gofynnol ar gyfer adeiladu ac yn darparu arweiniad er mwyn cydymffurfio â’r safonau hyn.

Rydym yn sicrhau bod y safonau hyn yn cael eu bodloni trwy gymeradwyo cynlluniau, manylebau a chyfrifiadau yn ogystal ag archwilio'r gwaith adeiladu ar y safle. Mae'r adain Rheoli Adeiladu hefyd yn gallu darparu gwybodaeth, arweiniad a chyngor ar nifer o faterion adeiladu.

Nodwch efallai y bydd rhaid i chi wneud cais am Ganiatâd Cynllunio hefyd ar gyfer unrhyw ddatblygiad / newid defnydd yr ydych yn bwriadu ymgymryd ag o. Mae rhagor o wybodaeth ar gael gan y Gwasanaethau Cynllunio.

Cysylltwch â ni

Cyflwyno Ymholiad Cynllunio

Yn ysgrifenedig:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN

 

Rhif ffôn:

(01492) 574172

Yn bersonol:

Coed Pella
Conwy Road
Bae Colwyn
LL29 7AZ


Oriau swyddfa:
9.00am - 5.00pm dydd Llun - dydd Iau, 9.00am - 4.45pm dydd Gwener

end content