Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Cynllunio, Rheoli Adeiladu, a Chadwraeth Rheoli Adeiladu Gwaith y mae angen rheoliadau adeiladu ar ei gyfer

Gwaith y mae angen rheoliadau adeiladu ar ei gyfer


Summary (optional)
Bydd angen gwneud cais am Reoliadau Adeiladu ar gyfer y gwaith canlynol.
start content

Fodd bynnag, nid yw hon yn rhestr gyflawn, felly llenwch ein ffurflen ymholiad os oes angen cyngor pellach arnoch.

  • Codi adeilad newydd neu godi estyniad i adeilad presennol.
  • Addasiadau strwythurol i adeilad presennol.
  • Addasiadau a allai effeithio ar y ddihangfa pe bai tân.
  • Newid defnydd adeilad presennol.
  • Estyn neu addasu gwasanaethau a gosodiadau penodol.
  • Ers 1 Ionawr 2005, mae'r rhan fwyaf o waith trydanol hefyd yn cael ei gynnwys.
  • Adnewyddu neu ailgodi wal, llawr neu do (elfen thermol)

Bellach mae angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar gyfer newidiadau i statws ynni adeilad. Enghraifft o hyn fyddai gosod system wresogi mewn lle nad oedd yn cael ei wresogi o'r blaen neu osod system awyru.

end content