Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Y Gofrestrfa Tir


Summary (optional)
Nid yw'r Gofrestrfa Tir yn rhan o'r Uned Pridiannau Tir Lleol. Am ragor o wybodaeth:
start content

Mae'r Gofrestrfa Tir yn bodoli i gynnal a datblygu cofrestr o deitlau tir rhydd-ddaliol a phrydlesol yng Nghymru a Lloegr. Mae eu gwefan yn cynnwys manylion o'r wybodaeth, cyhoeddiadau a gwasanaethau a ddarperir ganddynt. Cofrestrfa Tir, Swyddfa Cymru sy'n delio efo eiddo cofrestredig yng Nghonwy. Fel arall, mae gwefan y Gofrestrfa Tir Ar-lein yn galluogi aelodau i lawr-lwytho copïau o wybodaeth teitlau am ffi fechan, a gellir talu efo cerdyn debyd neu gredyd. 

Mae'r Gofrestrfa Tir yn:


Cofrestrfa Tir Ddosbarthol Cymru
Tŷ Cwm Tawe
Ffordd y Ffenics
Llansamlet
Abertawe
SA7 9FQ  

DX No: 82800 Swansea (2)

Ffôn: 01792 355000

end content