Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Cynllunio, Rheoli Adeiladu, a Chadwraeth Pridiannau Tir Lleol Cwestiynau a ofynnir yn aml am Bridiannau Tir Lleol

Cwestiynau a ofynnir yn aml am Bridiannau Tir Lleol


Summary (optional)
Mae'r cwestiynau canlynol yn gwestiynau a ofynnir yn aml a'r atebion iddynt.
start content

Beth yw eich ffioedd?

Gwelwch ein Tudalen Ffioedd.

Oes yna ffi wahanol ar gyfer eiddo masnachol?

Nid oes gwahaniaeth rhwng ffioedd eiddo/tir masnachol.

Ym mhle alla i gael ffurflenni LLC1 a ffurflenni CON29? 

Cysylltwch â naill ai Shaws & Sons Ltd, ar ffôn 01322 621100 neu ewch i'w gwefan - gweler y ddolen gyswllt isod.  Neu cysylltwch â Oyez Stationers ar Ffôn 0870 737 7370 neu ewch i'w gwefan, dolen gyswllt ar gael isod.

Ydych chi'n cael chwiliadau electronig dros y Rhyngrwyd?

Trwy ddefnyddio ffurflen gais am chwiliad yr Uned Pridiannau Tir Lleol.

Neu trwy ddefnyddio’r NLIS Gwasanaeth Gwybodaeth Tir Cenedlaethol.

Oes angen cynllun arna i?

Oes, ni fydd yr awdurdod hwn yn derbyn chwiliadau lleol heb gynllun, gyda'r ardal i'w chwilio'n cael ei hamlinellu'n glir..

Sut rydw i'n dod o hyd i bwy sydd berchen ar eiddo/tir a materion terfyn?

Cysylltwch â'r Gofrestrfa Tir. Ewch i'w gwefan.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy