Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Cynllunio, Rheoli Adeiladu, a Chadwraeth Pridiannau Tir Lleol Cwestiynau a ofynnir yn aml am Bridiannau Tir Lleol

Cwestiynau a ofynnir yn aml am Bridiannau Tir Lleol


Summary (optional)
Mae’r canlynol yn gwestiynau rydym yn eu cael yn aml, a’r atebion iddynt:
start content

Faint yw eich ffioedd?

Gweler ein tudalen ffioedd.

A oes ffi wahanol ar gyfer eiddo masnachol?

Nid yw’r ffioedd ar gyfer eiddo/tir masnachol ddim gwahanol.

A ydych yn cael chwiliadau’n electronig drwy’r rhyngrwyd?

Ydym, drwy ffurflen gais chwiliad yr Uned Pridiannau Tir Lleol.

Neu drwy NLIS (Gwasanaeth Gwybodaeth a Thir Cenedlaethol)

Oes angen i mi gael cynllun?

Oes, ni fydd yr awdurdod hwn yn derbyn chwiliadau lleol heb gynllun, gyda'r ardal i'w chwilio'n cael ei hamlinellu'n glir.

Sut ydw i’n darganfod pwy sy’n berchen ar eiddo/tir a materion ffin?

Cysylltwch â’r Gofrestrfa Tir. Ewch i’w gwefan: landreg.gov.uk

end content