Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Cynllunio, Rheoli Adeiladu, a Chadwraeth Pridiannau Tir Lleol Cwestiynau a ofynnir yn aml am Bridiannau Tir Lleol

Cwestiynau a ofynnir yn aml am Bridiannau Tir Lleol


Summary (optional)
Mae’r canlynol yn gwestiynau rydym yn eu cael yn aml, a’r atebion iddynt:
start content

Q: Faint yw eich ffioedd?

Gweler ein tudalen ffioedd.

Q: A oes ffi wahanol ar gyfer eiddo masnachol?

Nid yw’r ffioedd ar gyfer eiddo/tir masnachol ddim gwahanol.

Q: A ydych yn cael chwiliadau’n electronig drwy’r rhyngrwyd?

Q: Oes angen i mi gael cynllun?

Oes, ni fydd yr awdurdod hwn yn derbyn chwiliadau lleol heb gynllun, gyda'r ardal i'w chwilio'n cael ei hamlinellu'n glir.

Q: Sut ydw i’n darganfod pwy sy’n berchen ar eiddo/tir a materion ffin?

Cysylltwch â’r Gofrestrfa Tir. Ewch i’w gwefan: landreg.gov.uk

end content