Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cysylltwch â Pholisi Cynllunio Strategol


Summary (optional)
start content

Drwy e-bost: Cdll-ldp@conwy.gov.uk

Yn ysgrifenedig:

Polisi Cynllunio Strategol
Blwch Post 1
Conwy 
LL30 9GN


Ffôn: 01492 575461

Os ydych eisiau holi am ganiatâd cynllunio neu gais cynllunio cyfredol, cysylltwch â’r Tîm Cynllunio

end content