Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Astudiaeth o adwerthu


Summary (optional)
start content

Mae'r astudiaeth yn nodi cyfleoedd a chyfyngiadau sy'n effeithio ar bob anheddiad ac yn rhoi asesiad o'r modd gorau i ddarparu ar gyfer anghenion o ran arwynebedd llawr at adwerthu yn y dyfodol.

 Astudiaeth o Adwerthu 2013

end content