Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Mwynau


Summary (optional)
Mae gan Gonwy dair chwarel weithredol. Mae'r rhain yn darparu cerrig ar gyfer amrywiaeth eang o ddefnyddiau, o roi wyneb ar ffyrdd i amddiffyn yr arfordir.
start content

Mae Chwarel Penmaenmawr yn cynhyrchu carreg ingneaidd galed, sy'n cael ei defnyddio ar gyfer balast rheilffordd, fel cerrig ffyrdd a gwneud concrid.

Chwarel Merllyn (Raynes) ger Bae Colwyn yw'r unig un yng Ngogledd Cymru sydd â chei. Mae'n cynhyrchu carreg galch ar gyfer y farchnad leol a hefyd i'w gludo ar longau ymhellach i ffwrdd.

Mae Chwarel Llansan Siôr ger Abergele hefyd yn cynhyrchu carreg galch, yn bennaf ar gyfer y farchnad leol.

Mae mwynau sy'n cael eu defnyddio mewn adeiladwaith yn cael eu galw'n agregau. Mae Gweithgor Agregau Rhanbarthol Gogledd Cymru yn cynhyrchu adroddiadau blynyddol ar gyflwr cynhyrchu agregau.

end content