Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Oedolion Cefnogaeth yn y cartref Galw Gofal – gwasanaeth monitro galwadau dwyieithog rhanbarthol Gogledd Cymru

Galw Gofal – gwasanaeth monitro galwadau dwyieithog rhanbarthol Gogledd Cymru


Summary (optional)
Darparu cefnogaeth yn y cartref drwy systemau ffôn i wella ansawdd bywyd ac annibyniaeth pobl
start content

Amdanom ni

Rydym yn darparu gwasanaethau monitro galwadau drwy linellau ffôn ac olrhain drwy GPS ar gyfer:

 • Monitro Teleofal a Larwm Cymunedol
 • Monitro Teleiechyd
 • Gwasanaeth gwirio galwad ffôn
 • Monitro Gweithiwr Unigol
 • Monitro Cerdyn Gofalwr
 • Monitro y Tu Allan i Oriau Arferol
 • Adfer ar ôl Trychineb a Parhad Busnes

Pwynt cyswllt allan o oriau ar gyfer:

 • Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Gwasanaethau Tai megis atgyweiriadau a digartrefedd
 • Gwasanaethau Amgylcheddol Diogelu'r Cyhoedd a Phriffyrdd
 • Adfer Trychineb a Pharhad Busnes

Cysylltu â ni


Rydych eisoes yn derbyn gwasanaeth ac yn awyddus i ddweud wrthym am ddiffygion neu newid mewn amgylchiadau.

Ffôn: 0300 123 66 88

E-bost cyffredinol: galwgofal@galwgofal.gov.uk      

Am wybodaeth i dderbyn gwasanaeth o’r newydd, cysylltwch â - Un Pwynt Mynediad, gweler y ddolen isod

Ar gyfer cwsmeriaid corfforaethol a datblygu busnes, ewch i'n dolen ar gyfer ein gwefan isod

www.galwgofal.gov.uk

Hysbysiad Preifatrwydd


Hysbysiad Preifatrwydd Galw Gofal

end content