Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Gwener 15 Tachwedd 2019

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Oedolion Cefnogaeth yn y cartref Galw Gofal – gwasanaeth monitro galwadau dwyieithog rhanbarthol Gogledd Cymru

Galw Gofal – gwasanaeth monitro galwadau dwyieithog rhanbarthol Gogledd Cymru


Summary (optional)
'Darparu cefnogaeth yn y cartref drwy systemau ffôn i wella ansawdd bywyd ac annibyniaeth pobl'
start content

Amdanom ni

Rydym yn darparu gwasanaethau monitro galwadau drwy linellau ffôn ac olrhain drwy GPS ar gyfer:

  • Larymau cymdeithasol a chymunedol mewn llety pobl hŷn, tai gwarchod a gofal ychwanegol;
  • Larymau ffôn argyfwng ac olrhain GPS;
  • Cyfradd y Galon, pwysedd gwaed, ac ati - monitro arwyddion bywyd hanfodol;
  • Gwiriadau ffôn;
  • Monitro gweithwyr sy’n gweithio ar eu pennau eu hunain;
  • Cyswllt argyfwng deiliaid cerdyn gofalwr;

Pwynt cyswllt allan o oriau ar gyfer:

  • Gwasanaethau Cymdeithasol;
  • Gwasanaethau Tai megis atgyweiriadau a digartrefedd;
  • Gwasanaethau Amgylcheddol Diogelu'r Cyhoedd a Phriffyrdd;

Cysylltu â ni


Rydych eisoes yn derbyn gwasanaeth ac yn awyddus i ddweud wrthym am ddiffygion neu newid mewn amgylchiadau.

Ffôn: 0300 123 66 88

E-bost cyffredinol: galwgofal@galwgofal.gov.uk   

E-bost diogel:galwgofal@conwygcsx.gov.uk     

Am wybodaeth i dderbyn gwasanaeth o’r newydd, cysylltwch â - Un Pwynt Mynediad, gweler y ddolen isod

Ar gyfer cwsmeriaid corfforaethol a datblygu busnes, ewch i'n dolen ar gyfer ein gwefan isod

www.galwgofal.gov.uk

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy