Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Be' sy'n digwydd yn eich ardal chi - Canolog


Summary (optional)
Mae eich Tîm Cefnogi Teuluoedd lleol yn darparu neu’n cefnogi’r gweithgareddau yma
start content

Canol Sir Conwy

Ionawr – Mawrth 2020

Yn Y Pod, Parc Eirias 01492 576503Dydd Llun

08.45 – 09.45 Sesiwn Galw Heibio Gyda Hayley, Gweithiwr Teulu
Dydd Llun 1af y mis yn Ysgol Sant Joseff

09.30 – 11.00 Babanod Yn Y Pod
Sesiwn galw heibio ar gyfer rhieni gyda phlentyn neu blant 0-4 mlwydd oed
Yn ystod y tymor yn unig

09.30 – 11.00 Cymunedau am Waith
Dydd Llun cyntaf y mis

09.30 – 11.00 Sesiwn Galw Heibio gyda Mary Bate
Awgrymiadau a chyngor ar rianta 2il Ddydd Llun o bob mis

10.00 – 11.00 Clinig Ymwelydd Iechyd Dechrau`n Deg
Teuloedd Dechrau'n Deg yn unig 01492 576383

1.30 – 3.30 Grŵp Cefnogi Bwydo o'r Fron a Sesiwn Galw Heibio Gyda Bydwraig Dechau`n Deg
Sesiwn galw heibio ar gyfer rhieni sy'n bwydo o'r fron a mamau beichiog

4.00 – 5.00 Amser Hwyl
7 – 10 oed Rhieni i ollwng a chasglu


Dydd Mawrth

09.30 -11.30 Rhaglen Magu Plant
Yn cychwyn ar 21/01/2020
Awgrymiadau ar gyfer rhieni ar sut i gael y gorau allan o fywyd teuluol
Rhaid archebu lle - 01492 576615

1.00 – 4.00 Sesiwn Galw Heibio Cymorth i Deuluoedd
Cyngor a chymorth gan Weithwyr Teuluoedd 01492 576503

1.30 – 2.15 Aerobeg Dŵr i Ferched Beichiog
Rhaid archebu lle
Cysylltwch efo Maria ar 01492 577900

1.00 – 4.00 Cymunedau am Waith
4ydd Dydd Mawrth o bob mis
Rhaid archebu lle 01492 576503

1.00 – 5.00 Relate
Cymorth cwnsela gan Relate
Rhaid archebu lle 01492 576503

1.00 – 4.00 Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig
Apwyntiadau 1.00 – 3.00 galw heibio 3.00 – 4.00

1.00 – 4.30 Cymunedau am Waith
4ydd Dydd Mawrth o bob mis yn y POD, Parc Eirias
Rhaid archebu lle 01492 576503

1.00 2.30 Sesiwn Galw heibio gydag Andy, Gweithiwr Teulu
Ddydd Mawrth 1af y mis yn Ysgol Babanod Mochdre

1.30 – 2.30 Sesiwn Galw Heibio Ymwelydd Iechyd Dechrau'n Deg
Yn Ysgol Babanod Mochdre

1.00 – 3.00 Sesiwn Galw Heibio gyda Sharon, Gweithiwr Teulu
Dydd Mawrth 1af y mis ym Mharc Peulwys


Dydd Mercher

09.30 – 11.30 Y Blynddoedd Anhygoel
Yn cychwyn ar 08/01/2020
Awgrymiadau ar gyfer rhieni ar sut i gael y gorau allan o fywyd teulol
Rhaid archebu lle 01492 574732

09.30 – 10.30 Sesiwn Galw Heibio gyda Sam, Gweithiwr Teulu
Dydd Mercher 1af y mis yn Ysgol T Gwynn Jones

09.30 – 10.30 Sesiwn Galw Heibio gyda Sam, Gweithiwr Teulu
2il Ddydd Mercher y mis yn Ysgol Pen Rhos

09.30 – 10.30 Sesiwn Galw Heibio gyda Sam, Gweithiwr Teulu
3ydd Dydd Mercher y mis yn Ysgol Hen Golwyn

2.00 – 3.00 Tylino Babi
Yn cychwyn ar 15/01/2020
Babanod newydd hyd at 6 mis
Rhaid archebu lle 01492 57638


Dydd Iau

09.00 – 11.00 Sesiwn Galw Heibio gydag Amy, Gweithiwr Teulu
2il Ddydd Iau y mis yn Ysgol Nant y Groes

10.30 – 11.30 Digwyddiad i'r hen a'r ifanc
Yng Nghanolfan Gymunedol y Fron, Ffordd Bugail
3ydd Dydd Iau y mis
Gweithiwr Teulu yn bresennol

10.00 – 12.00 Croeso i`r Byd
Yn cychwyn ar 09/01/2020
Cwrs cyn geni 9 wythnos sy'n cael ei redeg gan fydwragedd
Rydym yn canolbwyntio ar feithrin eich hun a'ch lles emosiynol
Rhaid archebu lle 07919302316

1.00 – 2.30 Sesiwn Galw Heibio gydag Andy, Gweithiwr Teulu
Dydd Iau cyntaf y mis yn Ysgol Pen y Bryn

1.00 – 2.00 Clinig Ymwelydd Iechyd Dechrau'n Deg
Teuluoedd Dechrau'n Deg yn unig 01492 576383

2.00 – 3.00 Sesiwn Galw Heibio Gyda Lucy, Gweithiwr Teulu
3ydd Dydd Iau y mis yn Ysgol Bryn Elian

1.00 – 4.00 Sesiwn Galw Heibio Cymorth i Deuluoedd
Cyngor a chymorth gan Weithwyr Teulu 01492 576503

2.00 – 4.00 Barnardo's
2il Ddydd Iau o bob mis
Rhaid archebu lle 01492 576503

2.00 – 4.00 Sesiwn Galw Heibio Cymorth i Ddioddefwyr
3ydd Dydd Iau bob mis


Dydd Gwener

09.30 – 11.00 Babi Actif
Hwyl yn yr awyr agored 0 – 4 oed

12.00 – 3.00 Cyngor Budd-Dal a Hawliau Lles
Cyngor a chefnogaeth gyda budd-daliadau
Rhaid archebu lle 01492 576503

3.00 – 5.00 Amser Ymlacio i Bobl Ifanc
Galwch heibio am sgwrs a lluniaeth Oedran 11+

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy