Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Be' sy'n digwydd yn eich ardal chi: Canolog


Summary (optional)
Mae eich Tîm Cefnogi Teuluoedd lleol yn darparu neu’n cefnogi’r gweithgareddau yma.
start content

Canolfan Deuluoedd Canolog:  Canolfan Ffordd Douglas, Ffordd Douglas, Bae Colwyn, LL29 7PE

Cysylltwch â'r Tîm Cefnogi Teuluoedd: Canolog
E-bost:  teuluoedd.canolog@conwy.gov.uk
Ffôn:  01492 576503

Beth sydd ar gael

  • Grwpiau, sesiynau chwarae a gweithgareddau i'r teulu cyfan
  • Gwybodaeth a chyngor
  • Cyrsiau ar wneud y gorau o fywyd teuluol
  • Cefnogaeth gan Weithiwr Teuluol
  • Mynediad at gefnogaeth gan bobl eraill (er enghraifft cyngor ar fudd-daliadau, cam-drin domestig, gwasanaeth awtistiaeth, gweithiwr ieuenctid, cwnsela, ymwelwyr iechyd, a llawer mwy)
  • Mae croeso i chi alw heibio, mae paned ar gael bob amser a wyneb cyfeillgar

Mae’r gweithgareddau yma ymlaen:

content

content

content

content

content

Os hoffech dderbyn ein hamserlen gweithgareddau mewn fformat gwahanol, neu gopi papur, cysylltwch â'r tîm.

end content