Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Be' sy'n digwydd yn eich ardal chi- De


Summary (optional)
Mae eich Tîm Cefnogi Teuluoedd lleol yn darparu neu’n cefnogi’r gweithgareddau yma
start content

De

Er nad yw Ganolfan Deulu Llanrwst ar agor fel yr arfer ar hyn o bryd, rydym ni yma o hyd i’ch cefnogi chi.
Cofiwch ffonio cyn galw heibio - 01492 574140.

Os ydych yn dod i’r Ganolfan ar gyfer apwyntiad, cofiwch olchi eich dwylo ar ôl i chi gyrraedd.

Beth sydd ar gael:

-       Gwybodaeth a chyngor

-       Cymorth gan Weithwyr Teuluoedd

-       Cyngor ar rianta

-       Mynediad i gymorth gan bobl eraill

Mae ein sesiynau galw heibio yn bennaf yn cael eu cynnal dros y ffôn:

-       Hawliau lles

-       Cymorth wedi cam-drin domestig 

-       Cwnsela i deuluoedd gan Relate

-       Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig

-       Sesiynau galw heibio’r Gwasanaeth Ieuenctid

Cymorth arall - ffoniwch ni i ddarganfod mwy.

end content