Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Be' sy'n digwydd yn eich ardal chi- Gorllewin


Summary (optional)
Mae eich Tîm Cefnogi Teuluoedd lleol yn darparu neu’n cefnogi’r gweithgareddau yma
start content

Gorllewin

Er nad yw’r sesiynau galw heibio ar gael fel yr arfer ar hyn o bryd, mae’r Tîm Cymorth i Deuluoedd yma i’ch cefnogi chi.
Ffoniwch ni i weld sut y gallwn ni eich helpu chi - 01492 574546.

Os ydych chi’n dod i’n gweld ni ar gyfer apwyntiad mewn lleoliad cymunedol, gofynnwn yn garedig i chi olchi eich dwylo ar ôl cyrraedd.  

Beth sydd ar gael:

-       Gwybodaeth a chyngor

-       Cymorth gan Weithwyr Teuluoedd

-       Cyngor ar rianta

-       Mynediad i gymorth gan bobl eraill

Mathau eraill o gymorth y gallwch chi ei dderbyn gan ein tîm, yn bennaf dros y ffôn:

-       Hawliau lles

-       Cymorth wedi cam-drin domestig 

-       Cwnsela i deuluoedd gan Relate

-       Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig

Cymorth arall - ffoniwch ni i ddarganfod mwy.

end content