Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Safonau Masnach

Safonau Masnach


Summary (optional)
Yng Nghonwy rydym yn gweithio gyda defnyddwyr a busnesau. Ein nod yw sicrhau amgylchedd masnachu teg a diogel i ddefnyddwyr a busnesau fel ei gilydd.
start content

I warchod iechyd y cyhoedd rhag risgiau Coronafeirws, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi deddfwriaeth sy’n ei gwneud yn ofynnol i rai busnesau gau. Mae’n rhaid i’r rhai sy’n cael aros ar agor gydymffurfio â gofynion penodol, er enghraifft, pellter rhwng pobl. Bydd Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd a Safonau Masnach y Cyngor yn gorfodi’r rheoliadau hyn. 

Os ydych yn credu bod cwmni wedi torri’r gyfraith neu wedi gweithredu’n annheg, efallai y byddwch yn gallu eu riportio i Cyngor ar Bopeth.


Gellir cael arweiniad cyfreithiol am ddim, diduedd i fusnesau a defnyddwyr yn y dolenni isod

Busnesau

Gallwn helpu busnesau drwy ddarparu ystod eang o wybodaeth a chanllawiau i'ch helpu i ddeall y gyfraith a sut y mae'n berthnasol i chi. Cysylltwch â ni am gyngor.

Defnyddwyr

Os ydym eisoes yn delio â’ch anghydfod, cysylltwch â thîm Safonau Masnach Conwy.

Ebost: safonau.masnach@conwy.gov.uk

Rhif Ffôn: 01492 574110

Hysbysiad Preifatrwydd

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy