Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Busnes Cyrsiau Cymorth Cyntaf Ailgymhwysiad cymorth cyntaf yn y gweithle (deuddydd)

Ailgymhwysiad cymorth cyntaf yn y gweithle (deuddydd)


Summary (optional)
Mae'r cwrs hwn yn addas i'r bobl hynny sydd gyda chymhwyster Cymorth Cyntaf yn y Gweithle ar hyn o bryd ac angen ailgymhwyso. Bydd yn ddilys am gyfnod o 3 blynedd.
start content

Trosolwg o'r cwrs:

Mae'r cwrs yn ddiweddariad o'r sgiliau achub bywyd ac yn cynnwys:

 • Deall rôl y cymhorthydd cyntaf, gweithredu'n ddiogel, croes-heintio, cofnodi digwyddiadau, yr offer sydd ar gael a'u defnydd
 • Rhoi cymorth cyntaf i glaf sy'n anymwybodol
 • Dadebru cardio-anadlol (CPR)
 • Rhoi cymorth cyntaf i glaf sy'n tagu, wedi'i glwyfo neu'n dioddef o sioc
 • Darparu cymorth cyntaf priodol ar gyfer mân anafiadau, mân doriadau, sgryffiniadau, mân losgiadau a sgaldiadau
 • Rhoi cymorth cyntaf i unigolyn sydd wedi anafu esgyrn, cyhyrau a chymalau, gan gynnwys anafiadau posibl i'r asgwrn cefn, anafiadau i'r frest, llosgiadau a sgaldiadau, anafiadau i'r llygad, gwenwyniad sydyn, sioc anaffylactig
 • Cydnabod afiechyd mawr a darparu cymorth cyntaf priodol gan gynnwys trawiad ar y galon, strôc, epilepsi, asthma a diabetes
 • Cynhelir asesiadau Ffurfiannol a Chrynodol yn ystod y cwrs i sicrhau bod yr amcanion dysgu wedi'u cyflawni.

Hyd:

 • Deuddydd/lleiafswm o 12 awr cyswllt
 • 09:00 - 16:00

Cost:

 • £102

Dyddiadau'r cwrs:

DyddiadLleoliad cwrs
11 ac 12 Hydref 2018 Bron y Nant, Dinerth Rd, Llandrillo yn Rhos, LL28 4YN 
13 ac 14 Tachwedd 2018 Bron y Nant, Dinerth Rd, Llandrillo yn Rhos, LL28 4YN 
17 ac 18 Rhagfyr 2018 Bron y Nant, Dinerth Rd, Llandrillo yn Rhos, LL28 4YN 
10 ac 11 Ionawr 2019 Bron y Nant, Dinerth Rd, Llandrillo yn Rhos, LL28 4YN 
5 ac 6 Chwefror 2019 Bron y Nant, Dinerth Rd, Llandrillo yn Rhos, LL28 4YN 
5 ac 6 Mawrth   2019 Bron y Nant, Dinerth Rd, Llandrillo yn Rhos, LL28 4YN 


I gael rhagor o wybodaeth neu i gadw lle ar un o’n cyrsiau, cysylltwch â ni.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy