Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Busnes Trwyddedau a Hawlenni Datganiad y Polisi Trwyddedu

Datganiad y Polisi Trwyddedu


Summary (optional)
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chyngor Sir Ddinbych.
start content

Mae Deddf Trwyddedu 2003 yn cyfuno’r holl ddeddfwriaeth flaenorol yn ymwneud ag adloniant cyhoeddus, gwerthu a chyflenwi alcohol a lluniaeth hwyr y nos. Roedd y darn unigol hwn o ddeddfwriaeth a yn rhoi dyletswyddau newydd o amgylch yr amcanion statudol i bob Awdurdod Trwyddedu.

Datganiad y Polisi Trwyddedu

Polisi Trwyddedu Newydd Drafft Ionawr 2016

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy