Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Braf Bob Nos


Summary (optional)
Nod Cynllun Gwobrwyo Braf Bob Nos yw cefnogi safon o ragoriaeth o fewn y fasnach drwyddedu yn y sir. Mae’n gyfle i eiddo trwyddedig brofi eu bod yn rhedeg lleoliadau diogel a chyfrifol gyda safonau gofal cwsmer proffesiynol ac uchel.
start content

****Bellach yn derbyn ceisiadau ar gyfer Cynllun Gwobrwyo 2018****

Dathlwyd y Cynllun Braf Bob Nos am y bedwaredd blynedd yn olynol mewn seremoni wobrwyo  ym Mharc Gwyliau Sunnyvale ar 27 Tachwedd. Rydym yn gweithredu’r cynllun ar draws y sir i ganfod arfer da o fewn y diwydiant trwyddedu gan weithio’n agos gyda Heddlu Gogledd Cymru, Swyddogion Safonau Masnach a Thrwyddedu, Conwy Diogelach a dalwyr trwydded. Mae eiddo achrededig yn sicrhau man diogel a llawn mwynhad ar gyfer noson allan sy’n allweddol ar gyfer twf economaidd a chynaliadwyedd y rhanbarth. 

Enillwyr y categorïau oedd:

 • Bar Gorau – The Irish Bar, Llandudno
 • Tafarn Orau - The Town House, Llandudno 
 • Tafarn Gymunedol Orau - The Sun Inn, Hen Golwyn 
 • Lleoliad Hamdden Gorau – Parc Gwyliau Golden Sands, Bae Cinmel
 • Yr Enillydd Terfynol - The Town House
 • Yr Ail Wobr - The Sun Inn

Eleni fe gymerodd 28 o sefydliadau ran gyda 22 yn cael eu dyfarnu â lefel aur a 2 yn derbyn lefel arian. Isod mae rhestr o sefydliadau achrededig ar draws Sir Conwy:

 • Llandudno – Town House, The Cross Keys, The Kings Arms, The Irish Bar, Queen Victoria, The Albert, The Palladium, The Lilly Bar & Grill, Bwyta ag Ystafelloedd The Lilly
 • Conwy - Gloch Las, The George & Dragon, Y Bont, Banc Conwy
 • Bae Colwyn / Hen Golwyn - The Sun Inn, The Marine Hotel, Y Tŷ Lluniau, The Station, The Rhos Fynach, Stadiwm Zip World, Parc Eirias
 • Abergele – The George & Dragon, The DPL Wine Bar & Grill
 • Bae Cinmel - Parc Gwyliau Golden Sands, Canolfan Gwyliau Sunnyvale
 • Towyn – The Long Bar, Parc Gwyliau Lyons Winkups

Gwobrau Braf Bob Nos 2018

I gyflwyno cais ar gyfer eich eiddo, lawrlwythwch, llenwch a dychwelwch y Ffurflen Gais (mae manylion ynghylch lle i anfon eich cais ar gael ar y ffurflen).

Defnyddiwch yr Arweinlyfr Braf Bob Nos i gael arweiniad ar sut i lenwi eich ffurflen. Pob lwc!

Ffurflen Gais Braf Bob Nos 2018 (pdf)

Ffurflen Gais Braf Bob Nos 2018 (rtf)

Pecyn Cymorth Braf Bob Nos 2018 (pdf)

Pecyn Cymorth Braf Bob Nos 2018 (rtf)

Am fwy o wybodaeth a chyngor ar gynllun Braf Bob Nos cysylltwch â’r:

Yr Adain Drwyddedu
Y Swyddfeydd Dinesig
Bae Colwyn

Rhif Ffôn: 01492 576626
E-bost: gwasanaethau.rheoleiddio@conwy.gov.uk

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy