Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Braf Bob Nos


Summary (optional)
Nod Cynllun Gwobrwyo Braf Bob Nos yw cefnogi safon o ragoriaeth o fewn y fasnach drwyddedu yn y sir. Mae’n gyfle i eiddo trwyddedig brofi eu bod yn rhedeg lleoliadau diogel a chyfrifol gyda safonau gofal cwsmer proffesiynol ac uchel.
start content

****Bellach yn derbyn ceisiadau ar gyfer Cynllun Gwobrwyo 2018****

Dathlwyd y Cynllun Braf Bob Nos am y bedwaredd blynedd yn olynol mewn seremoni wobrwyo  ym Mharc Gwyliau Sunnyvale ar 27 Tachwedd. Rydym yn gweithredu’r cynllun ar draws y sir i ganfod arfer da o fewn y diwydiant trwyddedu gan weithio’n agos gyda Heddlu Gogledd Cymru, Swyddogion Safonau Masnach a Thrwyddedu, Conwy Diogelach a dalwyr trwydded. Mae eiddo achrededig yn sicrhau man diogel a llawn mwynhad ar gyfer noson allan sy’n allweddol ar gyfer twf economaidd a chynaliadwyedd y rhanbarth. 

Enillwyr y categorïau oedd:

 • Bar Gorau – The Irish Bar, Llandudno
 • Tafarn Orau - The Town House, Llandudno 
 • Tafarn Gymunedol Orau - The Sun Inn, Hen Golwyn 
 • Lleoliad Hamdden Gorau – Parc Gwyliau Golden Sands, Bae Cinmel
 • Yr Enillydd Terfynol - The Town House
 • Yr Ail Wobr - The Sun Inn

Eleni fe gymerodd 28 o sefydliadau ran gyda 22 yn cael eu dyfarnu â lefel aur a 2 yn derbyn lefel arian. Isod mae rhestr o sefydliadau achrededig ar draws Sir Conwy:

 • Llandudno – Town House, The Cross Keys, The Kings Arms, The Irish Bar, Queen Victoria, The Albert, The Palladium, The Lilly Bar & Grill, Bwyta ag Ystafelloedd The Lilly
 • Conwy - Gloch Las, The George & Dragon, Y Bont, Banc Conwy
 • Bae Colwyn / Hen Golwyn - The Sun Inn, The Marine Hotel, Y Tŷ Lluniau, The Station, The Rhos Fynach, Stadiwm Zip World, Parc Eirias
 • Abergele – The George & Dragon, The DPL Wine Bar & Grill
 • Bae Cinmel - Parc Gwyliau Golden Sands, Canolfan Gwyliau Sunnyvale
 • Towyn – The Long Bar, Parc Gwyliau Lyons Winkups

Gwobrau Braf Bob Nos 2018

I gyflwyno cais ar gyfer eich eiddo, lawrlwythwch, llenwch a dychwelwch y Ffurflen Gais (mae manylion ynghylch lle i anfon eich cais ar gael ar y ffurflen).

Defnyddiwch yr Arweinlyfr Braf Bob Nos i gael arweiniad ar sut i lenwi eich ffurflen. Pob lwc!

Am fwy o wybodaeth a chyngor ar gynllun Braf Bob Nos cysylltwch â’r:

Yr Adain Drwyddedu
Y Swyddfeydd Dinesig
Bae Colwyn

Rhif Ffôn: 01492 576626
E-bost: gwasanaethau.rheoleiddio@conwy.gov.uk

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy