Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Cyngor Craffu Mynychu cyfarfod o'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu

Mynychu cyfarfod o'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu


Summary (optional)
Cynhelir holl gyfarfodydd Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu yn gyhoeddus ac mae croeso i unrhyw un fod yn bresennol i wrando ar yr hyn a drafodir.
 
start content

Mae pedwar Pwyllgor Trosolwg a Chraffu:

  • Cyllid ac Adnoddau
  • Economi a Lle
  • Addysg a Sgiliau
  • Gofal Cymdeithasol ac lechyd

Ar achlysuron prin yn unig, pan fo mathau penodol o wybodaeth yn cael eu trafod, ni chaniateir i aelodau’r cyhoedd fod yn bresennol mewn cyfarfodydd o Bwyllgorau Trosolwg a Chraffu.

Mae dyddiad ac amser pob cyfarfod Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ar gael ar ein calendr cyfarfodydd

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy