Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy


Summary (optional)
Ydych chi’n riant neu warcheidwad? Os felly, mae gennym gyfoeth o wybodaeth y gobeithiwn a fydd yn ddefnyddiol i chi!
start content

Yn ogystal â gwybodaeth am ofal plant, mae gennym wybodaeth am lawer o wasanaethau, sefydliadau a gweithgareddau i blant, pobl ifanc a theuluoedd hefyd.

Beth am gysylltu â ni? Rydym yn Llandudno ac rydym bob amser yn barod i gwrdd â theuluoedd newydd! Dewch i ymweld â ni, ffoniwch neu anfonwch e-bost:

Canolfan Lôn Hen Ysgol
Church Walks
Llandudno
LL30 2HL
Ffôn: 01492 577850 / 577788
E-bost: plant.children@conwy.gov.uk

 

Rydym yn cynnal gwaith i ddatblygu ein cronfa ddata ar hyn o bryd a bydd yn weithredol eto’n fuan. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achoswyd gan hyn. Yn y cyfamser, os oes angen gwybodaeth neu gymorth arnoch cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Conwy drwy ffonio 01492 577788 neu 577850 neu anfon e-bost at plant.children@conwy.gov.uk 

Mae llawer o ddigwyddiadau a gweithgareddau i chi a’ch teulu eu mwynhau yng Nghonwy. Gwybodaeth ar beth sy’n mynd ymlaen ar gael ar ein tudalen Facebook. Gallwch hefyd gofrestru â’n Rhwydwaith Rhieni lle byddwn yn anfon gwybodaeth atoch am ddigwyddiadau a gweithgareddau wrth i ni gael gwybod amdanyn nhw.

Rhwydwaith Rhieni

Os hoffech ymuno â'r Rhwydwaith Rhieni, llenwch y ffurflen gofrestru ar-lein. Dylai'r ffurflen hon gael ei llenwi gan drigolion Sir Conwy yn unig.

Os ydych am wybod mwy cyn cofrestru, mae croeso i chi gysylltu â Margaret Driscoll neu Ceinwen Jeffers ar: 01492 577865 neu e-bostiwch plant.children@conwy.gov.uk

Sylwer:

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau cywirdeb y wybodaeth a ddarperir i ni ac a osodir ar ein cronfa ddata, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy fod yn atebol nac yn gyfrifol am unrhyw wallau yn y wybodaeth. Gan hynny, argymhellir eich bod yn gwirio’r manylion eich hun bob amser i sicrhau fod gwasanaethau yn ateb eich gofynion. Hefyd ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy argymell nac ardystio unrhyw un o’r darparwyr a restrir.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy