Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy


Summary (optional)
Ydych chi’n riant neu warcheidwad? Os felly, mae gennym gyfoeth o wybodaeth y gobeithiwn a fydd yn ddefnyddiol i chi!
start content

Mae ein cronfa ddata nawr yn rhan o wefan Dewis Cymru. Gallwch chwilio am wasanaethau eich hun ar wefan Dewis, neu mae croeso i chi gysylltu gyda ni yn uniongyrchol trwy:

Yn ogystal â gwybodaeth am ofal plant, mae gennym wybodaeth am lawer o wasanaethau, sefydliadau a gweithgareddau i blant, pobl ifanc a theuluoedd hefyd.

Gallwch hefyd chwilio am wybodaeth ynghylch:


Rhwydwaith Rhieni

  • Gallwch hefyd gofrestru â’n Rhwydwaith Rhieni lle byddwn yn anfon gwybodaeth atoch am ddigwyddiadau a gweithgareddau wrth i ni gael gwybod amdanyn nhw.
  • Os hoffech ymuno â'r Rhwydwaith Rhieni, llenwch y ffurflen gofrestru ar-lein. Dylai'r ffurflen hon gael ei llenwi gan drigolion Sir Conwy yn unig.
  • Os ydych am wybod mwy cyn cofrestru, mae croeso i chi gysylltu â Margaret Driscoll neu Ceinwen Jeffers ar: 01492 577850 neu e-bostiwch plant.children@conwy.gov.uk

Sylwer:

Er bod pob ymdrech wedi’i wneud i sicrhau cywirdeb yr wybodaeth a roddwyd yn y gronfa ddata ar wefan Dewis, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy fod yn atebol neu fod yn gyfrifol am unrhyw wallau a all fod wedi codi. Gan hynny, argymhellir eich bod yn gwirio’r manylion eich hun bob amser i sicrhau fod gwasanaethau yn ateb eich gofynion. Hefyd ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy argymell nac ardystio unrhyw un o’r darparwyr a restrir.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy