Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Sut i ddod yn Warchodwr Plant Cofrestredig


Summary (optional)
start content

Mae gwarchodwyr plant cofrestredig yn ofalwyr dydd proffesiynol sy’n gweithio o’u cartrefi eu hunain am fwy na dwy awr y dydd, yn darparu gofal a chyfleoedd dysgu i blant 12 oed ac iau.

Maent yn gofrestredig ac yn cael eu harolygu yn rheolaidd gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) i sicrhau eu bod yn darparu amgylchedd diogel ac addas ar gyfer plant ifanc. Mae gwarchodwyr plant fel arfer wedi eu cofrestru i ofalu am uchafswm o ddeg plentyn gan gynnwys eu plant eu hunain, ond yn ddibynol ar oed y plant a maint y lleoliad.

Mae gwarchodwyr plant yn hunangyflogedig a gan nad oes cyfradd genedlaethol ar gyfer gwarchod plant, maent yn gosod eu ffioedd eu hunain. Gall hyn ddibynnu ar y gwasanaethau mae’r gwarchodwr plant yn eu cynnig, ble maent yn byw a’r costau cyffredinol sydd ganddynt.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â; Tîm Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Conwy:

01492 577851 / hyfforddiantPDBCGP@conwy.gov.uk

Taflen Gwybodaeth Gwarchod Plant (PDF)

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy (gwefan)

PACEY Cymru (gwefan)

Cofrestrwch i ddod yn warchodwr plant AGGCC (gwefan)

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy