Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Taith Uwchdir Penmaenmawr


Summary (optional)
start content

Fe fydd y llyfryn hwn yn rhoi cymorth i chi ddarganfod hanes y tirlun uwchben Penmaenmawr.

Ar hyd y daith mae pump safle o ddiddordeb. Mae'r llyfryn hwn yn eich tywys i bob safle ac yn rhoi feithiau diddorol am yr ardal o'ch cwmpas.

  • Tirwedd: dringo a disgyniad serth.
  • Pellter: 9 cilometr, 5 ½ milltir.
  • Efo'rllwybr dewisol adio 2.3 cilomedr/1.5 milltir, Amser: 3 ½  awr. Efo'r llwybr dewisol adio awr.
  • Llwybrau: lonydd, traciau a llwybrau glaswelltog.
  • Cŵn: Mae'n rhaid cadw cŵn dan reolaeth tyn.
  • Cyfeirnod Grid Dechrau a Gorffen: Maes parcio y llyfrgell SH719 763, Map: Explorer OL17
  • Lluniaeth: siopau, bwytai a thafarnau lleol.

Cymerwch Ofal!

  • Cadwch ar yr ochr dde mewn llinell sengl pan yn cerdded ar hyd ffyrdd.
  • Mae esgidiau a dillad addas yn hanfodol ar gyfer cerdded drwy gydol y flwyddyn.

Gweler isod am gopi PDF o lwybr y daith gerdded / taflen.

Mae nifer o gyhoeddiadau ar gael i'w prynu. Ewch i'n tudalen Cyhoeddiadau Cefn Gwlad am fwy o wybodaeth.

Taith Uwchdir Penmaenmawr 

Y Côd Cefn Gwlad

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy