Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Cae Derw


Summary (optional)
Cyffordd Llandudno
start content

Dyfarnwyd Baner Werdd i Gae Derw yn 2011 am fod yn barc mawr, trefol o ansawdd uchel yn cynnig ystod o gyfleoedd ar gyfer chwarae a hamddena.

  • Lleoliad - Cae Derw, Cyffordd Llandudno
  • Cyfleusterau - Gardd synhwyrau, cerfluniau, ardal chwarae i blant a phlant bach, caeau chwaraeon ac ardal benodol i gerdded cŵn.

Cae Derw oedd y chweched parc yn Sir Conwy i wneud cais am statws Baner Werdd.  Mae'n fan gwyrdd hynod bwysig o fewn cymuned Cyffordd Llandudno, yn darparu man hamddena hanfodol am ddim ac yn gwella ansawdd yr amgylchedd lleol.

Datblygwyd y safle rhwng 2008 a 2010 ac roedd yn cynnwys plannu dros 3,5000 o wrychoedd bytholwyrdd a chollddail, coddiau a pherlysiau lluosflwydd. Er gwaethaf gwelliannau diweddar i'r parc mae'r safle hwn yn wir yn ei ddyddiau cynnar, gan ei wneud yn gais cyffrous ond sy'n gofyn llawer o ran cyflawni statws y Faner Werdd. 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy