Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Parc Pentre Mawr


Summary (optional)
Abergele.
start content

Yn ystod yr ail ganrif ar bymtheg roedd tŷ a gerddi Pentre Mawr yn gartref i'r teulu Jones. Bron i dri chan mlynedd yn ddiweddarach prynodd yr Awdurdod Lleol y parc.

  • Lleoliad - Dundonald Avenue, Abergele
  • Cyfleusterau - Cerfluniau, gardd dawel â wal o'i chwmpas, llwybr terfyn yn caniatáu mynediad i'r parc cyfan, ardal bioamrywiaeth a dôl hardd.   

Yn 2012 crëwyd llwyfan gwylio a dau gynefin ynys yn y pwll mawr i gynyddu mynediad, ymwybyddiaeth a mwynhad y cyhoedd o’r rhan hon o'r safle. Ni fyddai’r prosiect hwn wedi bod yn bosibl heb waith caled Cyfeillion Parcdiroedd Abergele a chyllid hael Waste Recycling Environmental Ltd, busnes nid-er-elw sy'n rhoi grantiau i brosiectau cymunedol, amgylcheddol a threftadaeth ledled y Deyrnas Unedig yn defnyddio arian a roddwyd gan FCC Environment i'r Gronfa Cymunedau Tirlenwi.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy