Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Cynllunio, Rheoli Adeiladu, a Chadwraeth Ceisiadau Cynllunio Rhestr bob pythefnos o benderfyniadau cynllunio

Rhestr bob pythefnos o benderfyniadau cynllunio


Summary (optional)
Gweld yr holl benderfyniadau sydd wedi eu gwneud bob pythefnos.
start content

Mae cofrestr gyhoeddus o'r holl geisiadau cynllunio presennol (gan gynnwys copïau o'r ffurflenni cais a'r cynlluniau) ar gael yn y Swyddfeydd Dinesig, Bae Colwyn.

Hefyd, rydym yn darparu rhestr o'r penderfyniadau a wneir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy bob pythefnos. Gallwch weld y ceisiadau hynny sydd wedi eu penderfynu drwy’r cyswllt isod.

 

Gwybodaeth bellach

Rheoli Datblygu
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Y Swyddfeydd Dinesig
BAE COLWYN
Conwy
LL29 8AR 

Ffôn: 01492 575247 Ffacs: 01492 512637 E-bost: gwasanaethau.rheoleiddio@conwy.gov.uk

Oriau'r Swyddfa: Dydd Llun i ddydd Iau: 8.45am-5.15pm Dydd Gwener: 8.45am-4.45pm 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy