Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Cyrsiau Cymorth Cyntaf Gloywi Cymorth Cyntaf Blynyddol

Cwrs Gloywi Cymorth Cyntaf Blynyddol


Summary (optional)
Mae’r cwrs Gloywi Cymorth Cyntaf Blynyddol ar gyfer unrhyw un sydd wedi cwblhau un ai'r cwrs 3 diwrnod Cymorth Cyntaf yn y Gwaith neu’r cwrs 1 diwrnod Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith.
start content

Argymhellir bod y sesiwn 3 awr hon yn cael ei chwblhau bob blwyddyn er mwyn i’r unigolion loywi eu sgiliau a sicrhau eu bod yn cyrraedd y safonau a’r rheoliadau diweddaraf.

Mae’n ofynnol yn gyfreithiol i gyflogwyr sicrhau bod eu swyddogion cymorth cyntaf yn gymwys ac yn cynnal eu sgiliau drwy gydol y tair blynedd mae eu tystysgrifau yn ddilys.

Mae’r cwrs gloywi tair awr hwn yn rhoi cyfle i swyddogion cymorth cyntaf ymarfer a diweddaru eu sgiliau fel swyddogion cymorth cyntaf cymwys, ar unrhyw adeg tra mae eu tystysgrifau cymorth cyntaf yn ddilys.

Mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn argymell eich bod yn mynychu sesiwn loywi unwaith y flwyddyn yn ystod y cyfnod tair blynedd hwn.


Lleoliad y Cwrs:

Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ


Pwy ddylai fynychu?

Mae’r cwrs hwn i bobl gyda thystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gwaith neu Gymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith gyfredol. 


Cynnwys y Cwrs

  • Asesu arwyddion bywyd
  • Sefydlogi unigolyn sy’n anymwybodol
  • Trin cyflyrau sy’n peryglu bywyd
  • Cynnal Bywyd Sylfaenol a’r defnydd o AED (diffibriliwr)
  • Adnabod a thrin gwaedu, llosgiadau a sioc


Hyd y cwrs

3 awr


Cost y Cwrs

£25 y pen


Asesiad a thystysgrif

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys tystysgrif ac yn ddilys am flwyddyn.

Sylwer nad yw hwn yn disodli’r cymwysterau Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith neu’r Cymorth Cyntaf yn y Gwaith. Asesiad parhaus gan hyfforddwr. 


Uchafswm o 12 fesul sesiwn


Cyrsiau ar gael yn 2020
DyddiadauAmser
16 Gorffennaf 2020 9.00am i 12.00pm
15 Medi 2020 1.00pm i 4.00pm
9 Hydref 2020 9.00am i 12.00pm
9 Hydref 2020 1.00pm i 4.00pm
10 Tachwedd 2020 9.30am i 12.30pm
10 Tachewdd 2020 1.00pm i 4.00pm
11 Rhagfyr 2020 9.30am i 12.30pm
11 Rhagfyr 2020 1.00pm i 4.00pm

 

Cyrsiau ar gael yn 2021
DyddiadauAmser
15 Ionawr 2021 9.30am i 12.30pm
15 Ionawr 2021 1.00pm i 4.00pm
12 Chwefror 2021 9.30am i 12.30pm
12 Chwefror 2021 1.00pm i 4.00pm
19 Mawrth 2021 9.30am i 12.30pm
19 Mawrth 2021 1.00pm i 4.00pmI gael rhagor o wybodaeth neu i gadw lle ar un o’n cyrsiau, cysylltwch â ni.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy