Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Cyrsiau Cymorth Cyntaf Hyfforddiant Diffibriliwr Allanol Awtomatig a CPR 2 awr

Hyfforddiant Diffibriliwr Allanol Awtomatig a CPR 2 awr


Summary (optional)
start content

Trosolwg o’r cwrs

Bydd yr hyfforddiant hwn yn eich addysgu sut i ddefnyddio sgiliau achub bywyd drwy wneud CPR a defnyddio Diffibriliwr Mynediad Cyhoeddus.

Bydd CPR yn cael ei addysgu ar Oedolion, Plant a Babanod.

Rydym yn defnyddio technoleg Ryngweithiol at ddibenion hyfforddi i wella eich dysgu.

Cost y cwrs: £20
Lleoliad: Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
Amser: 1pm tan 3pmDyddiadau'r cwrs: 2024

29 Chwefror
1 Mawrth
26 Ebrill
17 Mai
14 June
18 July
15 August
4 September
10 October
1 November
13 December
8 January
7 February
19 March

Dyddiadau'r cwrs: 2025

8 January
7 February
19 March

end content