Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Cyrsiau Cymorth Cyntaf Cymorth Cyntaf yn y Gweithle - Brys

Cymorth Cyntaf yn y Gweithle - Brys


Summary (optional)
Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer unrhyw un sydd angen cymhwyster Cymorth Cyntaf. Bydd y dystysgrif yn ddilys am 3 blynedd.
start content

Trosolwg o'r cwrs

Mae'r cwrs yn dysgu sgiliau achub bwyd ac yn cynnwys:

  • Deall rôl y cymhorthydd cyntaf, gweithredu'n ddiogel, traws heintiad, cofnodi digwyddiadau, offer sydd ar gael
  • Rhoi cymorth cyntaf i glaf sy'n anymwybodol
  • Adfywio'r galon a'r ysgyfaint (CPR)
  • Rhoi cymorth cyntaf i glaf sy'n mygu, wedi ei anafu neu sy'n dioddef o sioc
  • Darparu cymorth cyntaf priodol ar gyfer mân anafiadau, mân doriadau, sgryffiniadau, mân losgiadau a sgaldiadau
  • Bydd asesiadau ffurfiannol ac adolygol yn cael eu cynnal yn ystod y cwrs a byddant yn gwirio a yw'r amcanion dysgu wedi eu cyflawni.

Hyd

  • 1 diwrnod
  • 9:15am i 4:15pm

Cost

  • £53.50

Dyddiadau'r cwrs

DyddiadLleoliad cwrs
10 Gorffennaf 2020 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
4 Medi 2020 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
6 Tachwedd 2020 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
10 Rhagfyr 2020 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
2 Chwefror 2021 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
16 Mawrth 2021 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ


I gael rhagor o wybodaeth neu i gadw lle ar un o’n cyrsiau, cysylltwch â ni

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy