Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Cyrsiau Cymorth Cyntaf Cymorth Cyntaf yn y Gweithle - Brys

Cymorth Cyntaf yn y Gweithle - Brys


Summary (optional)
Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer unrhyw un sydd angen cymhwyster Cymorth Cyntaf. Bydd y dystysgrif yn ddilys am 3 blynedd.
start content

Trosolwg o'r cwrs

Mae'r cwrs yn dysgu sgiliau achub bwyd ac yn cynnwys:

  • Deall rôl y cymhorthydd cyntaf, gweithredu'n ddiogel, traws heintiad, cofnodi digwyddiadau, offer sydd ar gael
  • Rhoi cymorth cyntaf i glaf sy'n anymwybodol
  • Adfywio'r galon a'r ysgyfaint (CPR)
  • Rhoi cymorth cyntaf i glaf sy'n mygu, wedi ei anafu neu sy'n dioddef o sioc
  • Darparu cymorth cyntaf priodol ar gyfer mân anafiadau, mân doriadau, sgryffiniadau, mân losgiadau a sgaldiadau
  • Bydd asesiadau ffurfiannol ac adolygol yn cael eu cynnal yn ystod y cwrs a byddant yn gwirio a yw'r amcanion dysgu wedi eu cyflawni.

Manylion y cwrs:

Hyd: 1 diwrnod - 9:15am i 4:15pm
Cost: £73

Dyddiadau'r cwrs:.

DyddiadLleoliad cwrs
29 Awst 2023 Coed Pella, Conway Road, Colwyn Bay, LL29 7AZ
1 Medi 2023 Coed Pella, Conway Road, Colwyn Bay, LL29 7AZ
6 Hydref Coed Pella, Conway Road, Colwyn Bay, LL29 7AZ
17 Hydref 2023 Coed Pella, Conway Road, Colwyn Bay, LL29 7AZ
16 Tachwedd 2023 Coed Pella, Conway Road, Colwyn Bay, LL29 7AZ
17 Tachwedd 2023 Coed Pella, Conway Road, Colwyn Bay, LL29 7AZ
22 Tachwedd 2023 Coed Pella, Conway Road, Colwyn Bay, LL29 7AZ
8 Rhagfyr 2023 Coed Pella, Conway Road, Colwyn Bay, LL29 7AZ
17 Rhagfyr 2023 Coed Pella, Conway Road, Colwyn Bay, LL29 7AZ
31 Ionawr 2024 Coed Pella, Conway Road, Colwyn Bay, LL29 7AZ
20 Chwefror 2024 Coed Pella, Conway Road, Colwyn Bay, LL29 7AZ
13 Mawrth 2024 Coed Pella, Conway Road, Colwyn Bay, LL29 7AZ
end content