Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Cyrsiau Cymorth Cyntaf Cymorth Cyntaf yn y Gweithle (tridiau)

Cymorth Cyntaf yn y Gweithle (tridiau)


Summary (optional)
Mae'r cwrs hwn yn addas i unrhyw un sydd angen cymhwyster Cymorth Cyntaf yn y Gweithle a bydd yn ddilys am gyfnod o 3 blynedd.
start content

Trosolwg o'r cwrs:

Mae'r cwrs yn cynnwys sgiliau achub bywyd ac yn cynnwys:

  • Deall rôl y cymhorthydd cyntaf, gweithredu'n ddiogel, croes-heintio, cofnodi digwyddiadau, yr offer sydd ar gael a'i ddefnydd
  • Rhoi cymorth cyntaf i glaf sy'n anymwybodol
  • Dadebru cardio-anadlol (CPR)
  • Rhoi cymorth cyntaf i glaf sy'n tagu, wedi'i glwyfo neu'n dioddef o sioc
  • Darparu cymorth cyntaf priodol ar gyfer mân anafiadau, mân doriadau, sgryffiniadau, mân losgiadau a sgaldiadau
  • Rhoi cymorth cyntaf i glaf sydd wedi anafu esgyrn, cyhyrau a chymalau, gan gynnwys anafiadau posibl i'r asgwrn cefn, anafiadau i'r frest, llosgiadau a sgaldiadau, anafiadau i'r llygad, gwenwyniad sydyn, sioc anaffylactig
  • Cydnabod afiechyd mawr a darparu cymorth cyntaf priodol gan gynnwys, trawiad ar y galon, strôc, epilepsi, asthma a diabetes
  • Cynhelir asesiadau Ffurfiannol a Chrynodol yn ystod y cwrs i sicrhau bod yr amcanion dysgu wedi'u cyflawni.

Manylion y cwrs:

Hyd: Tridiau/lleiafswm o 18 o oriau cyswllt - 9:15yb / 4:15yp CostCoed Pella, Conway Road, Colwyn Bay, LL29 7AZ
Cost: £212.23

Dyddiadau'r cwrs:

DyddiadLleoliad cwrs
Medi 5, 6 a 7 2022 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
Hydref 4, 5 a 6 2022
Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
Tachwedd 7, 8 a 9 2022
Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
Rhagfyr 12, 13 a 14 2022 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
Ionawr 18, 19 a 20 2023 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ

 

end content