Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Cyrsiau Cymorth Cyntaf Ailgymhwysiad cymorth cyntaf yn y gweithle (deuddydd)

Ailgymhwysiad cymorth cyntaf yn y gweithle (deuddydd)


Summary (optional)
Mae'r cwrs hwn yn addas i'r bobl hynny sydd gyda chymhwyster Cymorth Cyntaf yn y Gweithle ar hyn o bryd ac angen ailgymhwyso. Bydd yn ddilys am gyfnod o 3 blynedd.
start content

Trosolwg o'r cwrs

Mae'r cwrs yn ddiweddariad o'r sgiliau achub bywyd ac yn cynnwys:

 • Deall rôl y cymhorthydd cyntaf, gweithredu'n ddiogel, croes-heintio, cofnodi digwyddiadau, yr offer sydd ar gael a'u defnydd
 • Rhoi cymorth cyntaf i glaf sy'n anymwybodol
 • Dadebru cardio-anadlol (CPR)
 • Rhoi cymorth cyntaf i glaf sy'n tagu, wedi'i glwyfo neu'n dioddef o sioc
 • Darparu cymorth cyntaf priodol ar gyfer mân anafiadau, mân doriadau, sgryffiniadau, mân losgiadau a sgaldiadau
 • Rhoi cymorth cyntaf i unigolyn sydd wedi anafu esgyrn, cyhyrau a chymalau, gan gynnwys anafiadau posibl i'r asgwrn cefn, anafiadau i'r frest, llosgiadau a sgaldiadau, anafiadau i'r llygad, gwenwyniad sydyn, sioc anaffylactig
 • Cydnabod afiechyd mawr a darparu cymorth cyntaf priodol gan gynnwys trawiad ar y galon, strôc, epilepsi, asthma a diabetes
 • Cynhelir asesiadau Ffurfiannol a Chrynodol yn ystod y cwrs i sicrhau bod yr amcanion dysgu wedi'u cyflawni.

Hyd

 • Deuddydd/lleiafswm o 12 awr cyswllt
 • 9:15am i 4:15pm

Cost

 • £102

Dyddiadau'r cwrs

DyddiadLleoliad cwrs
8 a 9 Gorffennaf 2020 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
9 a 10 Medi 2020 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
7 a 8 Hydref 2020 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
14 a 15 Hydref 2020 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
18 a 19 Tachwedd 2020 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
2 a 3 Rhagfyr 2020 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
13 a 14 Ionawr 2021 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
27 a 28 Ionawr 2021 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
10 a 11 Chwefror 2021 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ


I gael rhagor o wybodaeth neu i gadw lle ar un o’n cyrsiau, cysylltwch â ni.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy