Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Heddiw (dydd Mawrth 26 Tachwedd 2019)

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Cyrsiau Cymorth Cyntaf Ailgymhwysiad cymorth cyntaf yn y gweithle (deuddydd)

Ailgymhwysiad cymorth cyntaf yn y gweithle (deuddydd)


Summary (optional)
Mae'r cwrs hwn yn addas i'r bobl hynny sydd gyda chymhwyster Cymorth Cyntaf yn y Gweithle ar hyn o bryd ac angen ailgymhwyso. Bydd yn ddilys am gyfnod o 3 blynedd.
start content

Trosolwg o'r cwrs

Mae'r cwrs yn ddiweddariad o'r sgiliau achub bywyd ac yn cynnwys:

 • Deall rôl y cymhorthydd cyntaf, gweithredu'n ddiogel, croes-heintio, cofnodi digwyddiadau, yr offer sydd ar gael a'u defnydd
 • Rhoi cymorth cyntaf i glaf sy'n anymwybodol
 • Dadebru cardio-anadlol (CPR)
 • Rhoi cymorth cyntaf i glaf sy'n tagu, wedi'i glwyfo neu'n dioddef o sioc
 • Darparu cymorth cyntaf priodol ar gyfer mân anafiadau, mân doriadau, sgryffiniadau, mân losgiadau a sgaldiadau
 • Rhoi cymorth cyntaf i unigolyn sydd wedi anafu esgyrn, cyhyrau a chymalau, gan gynnwys anafiadau posibl i'r asgwrn cefn, anafiadau i'r frest, llosgiadau a sgaldiadau, anafiadau i'r llygad, gwenwyniad sydyn, sioc anaffylactig
 • Cydnabod afiechyd mawr a darparu cymorth cyntaf priodol gan gynnwys trawiad ar y galon, strôc, epilepsi, asthma a diabetes
 • Cynhelir asesiadau Ffurfiannol a Chrynodol yn ystod y cwrs i sicrhau bod yr amcanion dysgu wedi'u cyflawni.

Hyd

 • Deuddydd/lleiafswm o 12 awr cyswllt
 • 9:15am i 4:15pm

Cost

 • £102

Dyddiadau'r cwrs

DyddiadLleoliad cwrs
14 ac 15 Ionawr 2020 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
16 ac 17 Ionawr 2020 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
21 a 22 Ionawr 2020 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
13 a 14 Chwefror 2020 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
12 a 13 Mawrth 2020 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
19 a 20 Mawrth 2020 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
2 a 3 Ebrill 2020 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
5 a 6 Mai 2020 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
13 a 14 Mai 2020 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
17 a 18 Mehefin 2020 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
8 a 9 Gorffennaf 2020 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
9 a 10 Medi 2020 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
7 a 8 Hydref 2020 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
14 a 15 Hydref 2020 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
18 a 19 Tachwedd 2020 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
2 a 3 Rhagfyr 2020 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
13 a 14 Ionawr 2021 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
27 a 28 Ionawr 2021 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
10 a 11 Chwefror 2021 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ


I gael rhagor o wybodaeth neu i gadw lle ar un o’n cyrsiau, cysylltwch â ni.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy