Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cronfa Allweddol Adfywio Cymunedol


Summary (optional)
start content

Diweddaraf: Mae prosiectau yng Nghonwy yn elwa o arian o Gronfa Allweddol Adfywio Cymunedol Conwy UKSPF.

Mae'r gronfa bellach ar gau. Derbyniwyd nifer uchel o geisiadau – derbyniwyd dros 90 o geisiadau, gwerth dros £10m, sy'n sylweddol fwy na'r cyllid oedd ar gael.

Derbyniwyd ceisiadau gan fudiadau bro i gyflenwi prosiectau ar draws Conwy sy’n mynd i’r afael ag anghenion lleol ac yn cyfrannu at adeiladu ‘Balchder Bro’ a ‘gwneud gwahaniaeth gweladwy’ trwy Flaenoriaeth Buddsoddi Cymunedau a Lle Cronfa Ffyniant Cyffredin y DU.

content

content

 

Gwobrau Grant

Rydym yn y broses o ddyfarnu grantiau – dyma restr o'r prosiectau sydd wedi derbyn cyllid hyd yma:


Ariennir y Gronfa Allweddol Adfywio Cymunedol gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Cyffredin y DU.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau anfonwch e-bost atom ar: community.keyfund@conwy.gov.uk.

I ddarganfod mwy am y Gronfa Ffyniant Cyffredin yng Ngogledd Cymru ewch i: Uchelgais Gogledd Cymru | Cronfa Ffyniant Gyffredin

levelup-logos-e

end content