Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Craffu Mynychu cyfarfod o'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu

Mynychu cyfarfod o'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu


Summary (optional)
Cynhelir holl gyfarfodydd Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu yn gyhoeddus ac mae croeso i unrhyw un fod yn bresennol i wrando ar yr hyn a drafodir.
 
start content

Mae pedwar Pwyllgor Trosolwg a Chraffu:

  • Cyllid ac Adnoddau
  • Economi a Lle
  • Addysg a Sgiliau
  • Gofal Cymdeithasol ac lechyd

Ar achlysuron prin yn unig, pan fo mathau penodol o wybodaeth yn cael eu trafod, ni chaniateir i aelodau’r cyhoedd fod yn bresennol mewn cyfarfodydd o Bwyllgorau Trosolwg a Chraffu.

Mae dyddiad ac amser pob cyfarfod Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ar gael ar ein calendr cyfarfodydd

end content