Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Craffu Siarad mewn Pwyllgor Trosolwg a Chraffu

Siarad mewn Pwyllgor Trosolwg a Chraffu


Summary (optional)
Gall unrhyw un sy’n byw neu’n gweithio o fewn Cyngor Bwrdeistref Conwy wneud cais i siarad mewn cyfarfod Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ar bwnc y mae ganddynt ddiddordeb ynddo.
start content

Gallwch wneud hyn drwy lenwi ffurflen gais sy’n rhoi gwybod i ni am beth yr ydych eisiau siarad, a sut y gallwn gysylltu â chi. Rhaid derbyn unrhyw gais i siarad 24 awr cyn y cyfarfod.

Fel arfer dim ond dau unigolyn gaiff siarad ar bwnc, un o blaid ac un yn erbyn, a chewch hyd at dri munud i gyfleu’ch barn.

Mae canllawiau pellach ar drefniadau siarad cyhoeddus ar gael yma.(PDF)

.

end content