Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Cyngor Craffu Tanysgrifio i Ddiweddariadau

Tanysgrifio i Ddiweddariadau


Summary (optional)
start content

Gallwch ddarganfod pryd bydd pynciau y mae gennych ddiddordeb ynddynt yn cael eu trafod, neu pryd bydd pwyllgor yn trafod mater sy’n effeithio’ch ardal chi drwy dderbyn diweddariadau rheolaidd ar e-bost.  Does arnoch chi ond angen darparu cyfeiriad e-bost ac fe allwch chi gofrestru yma

Caiff y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol ar gyfer ein Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu eu diweddaru yn rheolaidd a’i cyhoeddi ar wefan y Cyngor. Mae’r Cynllun yn dangos pa bynciau fydd yn cael eu hystyried yn yr holl gyfarfodydd.

Gallwch gyflwyno pwnc drwy ddefnyddio Ffurflen Awgrymu Craffu.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy