Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Craffu Tanysgrifio i Ddiweddariadau

Tanysgrifio i Ddiweddariadau


Summary (optional)
start content

Gallwch ddarganfod pryd bydd pynciau y mae gennych ddiddordeb ynddynt yn cael eu trafod, neu pryd bydd pwyllgor yn trafod mater sy’n effeithio’ch ardal chi drwy dderbyn diweddariadau rheolaidd ar e-bost.  Does arnoch chi ond angen darparu cyfeiriad e-bost ac fe allwch chi gofrestru yma

Caiff y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol ar gyfer ein Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu eu diweddaru yn rheolaidd a’i cyhoeddi ar wefan y Cyngor. Mae’r Cynllun yn dangos pa bynciau fydd yn cael eu hystyried yn yr holl gyfarfodydd.

Gallwch gyflwyno pwnc drwy ddefnyddio Ffurflen Awgrymu Craffu.

end content