Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Pobl Ifanc a Democratiaeth


Summary (optional)
start content

Mae angen cyfranogiad ieuenctid ar ddemocratiaeth gref a chynhwysol!

Oeddech chi’n gwybod mai eich cenhedlaeth chi yw’r grŵp sydd fwyaf tebygol o fod heb gynrychiolaeth ddigonol mewn perthynas â gwneud polisïau, sydd yn ei dro yn arwain at benderfyniadau nad ydynt yn adlewyrchu realiti pobl ifanc. 

Yng Nghonwy, rydym eisiau i’ch llais gael ei glywed i sicrhau bod gennych yr offer a’r wybodaeth sydd ei angen arnoch i ddeall eich hawliau o ran democratiaeth a’n Cyngor, pleidleisio mewn etholiadau, bod yn rhan o’ch cymuned a bod yn ddinesydd actif.

Rydym yn croesawu pob cyfranogiad gan bobl ifanc ac yn eich gwahodd i fynd ar ein tudalennau gwe perthnasol.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag: etholiadol@conwy.gov.uk

end content