Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cymryd rhan


Summary (optional)
start content

Democratiaeth

Mae Democratiaeth yn fwy na phleidleisio mewn etholiadau a gwleidyddiaeth blaid, mae’n ymwneud â phawb yn cael cyfle i rannu eu safbwyntiau a chael mewnbwn i wneud penderfyniadau er mwyn i ni gyd weithio tuag at weledigaeth gyffredin o ran bywyd sifil.

Mae Conwy eisiau sicrhau ein bod yn cefnogi pobl ifanc o fewn y sir i fod yn ymwybodol ac yn rhan o bleidleisio, etholiadau a democratiaeth, a hoffwn weithio yn agaosach gyda ysgolion a phobl ifanc. Croesawn unrhyw syniadau sydd ganddoch chi neu eich ysgol/coleg i rannu hefo ni, neu os oes angen help neu chefnogaeth, cysylltwch a ni fel a gallwn ddod at ein gilydd i wneud gwahaniaeth.

Os ydych yn fyfyriwr, athro, aelod o gyngor ysgol/ieuenctid ac hefo diddordeb mewn dysgu rhagor am beth y gall y tim Etholiadol ei ddarparu, gallwch gysylltu drwy y manylion isod:

electoral@conwy.gov.uk

Dilynwch ni ar Twitter @demCBSConwy

Rhagor o wybodaeth

I ddysgu rhagor am sut y mae democratiaeth yn dy gynnwys di a sut y galli di gymryd rhan, darllena Stori ein Democratiaeth yn y DU y Dylai Pob Dinesydd ei Gwybod.

Stori ein democratiaeth yn y DU y dylai pob dinesydd wybod (PDF)

I gael rhagor o wybodaeth, gweler Y Bocs Democratiaeth

end content