Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Costau Byw Conwy Clothing Bank

Banc Dillad Conwy


Summary (optional)
start content
Mae gan y Banc Dillad yng Nghanolfan y Sanctuary Trust yn Llandudno ddillad ar gyfer babanod, plant, merched, dynion a rhywfaint o wisgoedd ysgol, a gaiff eu rhoi i ffoaduriaid o Wcráin a phobl leol mewn angen. Mae gennym ddillad, cotiau ac esgidiau.  Mae gennym hefyd ddillad gwely a thyweli.

I wneud atgyfeiriad, anfonwch e-bost at:

conwyclothingbank@gmail.com

Gan nodi:
 1. Enw a chyfeiriad e-bost y derbynnydd er mwyn i ni fedru trefnu amser iddynt ymweld â’r Banc Dillad i ddewis eu dillad.

  neu
 2. Enw’r derbynnydd a:

  • beth sydd ei angen
  • maint oedolion
  • taldra plant
  • maint esgidiau lle bo hynny’n berthnasol
  • enw a chyfeiriad e-bost i drefnu i gasglu/danfon y dillad 


Nid yw’r Banc Dillad ar agor bob dydd, felly mae’n rhaid trefnu apwyntiad i ymweld â ni.

Banc Dillad Conwy
Eglwys Gymunedol Lighthouse
Great Ormes Road
Llandudno
LL30 2 BY

Diolch am ein helpu i gysylltu â’r rheiny sydd angen cymorth yn y cyfnod anodd hwn.

Caroline J Adams

Banc Bwyd Conwy a’r Soroptimyddion Rhyngwladol

end content