Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Costau Byw Cychwyn Iach Y GIG

Cychwyn Iach Y GIG


Summary (optional)
start content

Beth yw Cychwyn Iach?

Os yw unigolyn yn feichiog ers 10 wythnos neu fwy neu os oes ganddyn nhw blentyn dan 4 oed, efallai bod ganddyn nhw hawl i gael cymorth i brynu bwyd iach a llefrith.

Bydd cerdyn Cychwyn Iach yn cael ei anfon at ymgeiswyr cymwys gydag arian arno, ac fe allan nhw ei ddefnyddio yn rhai o siopau’r DU.  Bydd y GIG yn ychwanegu’r budd-dâl at gyfanswm y cerdyn bob 4 wythnos.

Mae posib defnyddio’r cerdyn i brynu:

  • llefrith buwch plaen
  • ffrwythau a llysiau ffres, tun ac wedi’u rhewi
  • corbys ffres, tun ac wedi’u rhewi
  • fformiwla babanod wedi’i wneud o lefrith buwch

I fod yn gymwys, rhaid i’r ymgeisydd fod yn derbyn Budd-daliadau Lles penodol. I gael rhagor o fanylion a dysgu sut i wneud cais, dilynwch y ddolen hon -  
https://www.healthystart.nhs.uk

end content