Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Costau Byw Budd-daliadau a Grantiau

Budd-daliadau a Grantiau


Summary (optional)
Isod rhestrir rhai adnoddau a gwasanaethau ar-lein a all eich helpu i ddod o hyd i gefnogaeth gyda chostau byw cynyddol.
start content

Gwiriwr Budd-daliadau


Mae’n bosib eich bod yn gymwys am gymorth ariannol. Am fwy o wybodaeth, ewch i:  Help gyda chostau ysgol:Help gyda Threth y Cyngor:

 

Gwybodaeth Ychwanegol:

I gael rhagor o wybodaeth am fudd-daliadau a grantiau, gweler ein tudalen budd-daliadau a grantiau.

end content