Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Strategaeth y Rhaglen Cymorth Tai Ebrill 2022 i Fawrth 2026

Strategaeth y Rhaglen Cymorth Tai, Ebrill 2022 i Fawrth 2026


Summary (optional)
Mae’r strategaeth yn amlinellu’r cyfeiriad strategol ar gyfer ein gwasanaethau atal digartrefedd a chymorth tai Conwy.  Paratowyd y Strategaeth hon yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.
start content

Cynhaliwyd asesiad anghenion cynhwysfawr gydag ystod o fudd-ddeiliaid, ac yna ymgynghoriad pellach.  Mae hyn wedi arwain at nodi’r blaenoriaethau strategol canlynol:

  • Symud tuag at ddull Ailgartrefu Cyflym wrth ddarparu gwasanaethau atal digartrefedd
  • Cryfhau ein gwaith partneriaeth i sicrhau bod anghenion cymorth pobl yn cael eu bodloni, a’n bod yn ymdrin ag anghenion mwy cymhleth/dwys drwy ddarparu cymorth aml-asiantaethol
  • Darparu gwasanaethau ychwanegol i bobl sy’n ffoi rhag camdriniaeth ddomestig
  • Rhoi Terfyn ar Ddigartrefedd Ieuenctid

Documents

end content