Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gorllewin Bae Cinmel a Wal Gynnal Towyn


Summary (optional)
start content

Map Towyn (ger parc gwyliau Golden Sands)

KB West and Towyn Revetment Map 2024 CYM

Allwedd
key1
Mynediad hygyrch i’r traeth
key2
Grisiau mynediad i’r traeth
key19
Mynediad ramp i'r traeth
key3
Gwrthglawdd carreg
key4
Amddiffyniad morglawdd wedi’i chodi
key5
Ardal gorffwyso
key6
Hwb traeth Bae Cinmel (ar ddiwedd St Asaph Avenue)
key7
Parc bach


Allwedd - Cyfleusterau Arfaethedig
key8
Man cynnal a chadw beics
key9
Bwrdd picnic
key10
Lloches oriel
key11
Offer chwarae
key12
Pwyntiau gwefru cerbydau trydan
key13
Toiledau
key14
Lle i barcio beics
key15
Seddi
key16
Lloches
key17
Biniau sbwriel
key18
Gwell maes parcio


Amddiffyn yr Arfordir yn Wal Gynnal Towyn (ger parc gwyliau Golden Sands)


Croestoriad o’r gwrthglawdd creigiau:
Kinmel Bay West Defence 2024 Cy

  • Cynyddu’r gwrthglawdd creigiau presennol 
  • Codi’r morglawdd presennol i fyny oddeutu 0.75m (2.5 troedfedd) uwchben y morglawdd presennol

Addasu’r gwrthglawdd creigiau presennol ac ailddefnyddio ac ailbwrpasu deunydd lle bo hynny’n bosibl, er mwyn lleihau costau economaidd ac amgylcheddol yr amddiffynfa newydd. 

Amddiffyn yr Arfordir yng Ngorllewin Bae Cinmel

Croestoriad o’r morglawdd:xx
Kinmel Bay West Coastal Defence Proposals_Welsh

  • Codi’r morglawdd presennol 0.5m (1.6 troedfedd) yn uwch ar hyd blaen Gorllewin Bae Cinmel

Mannau Cyhoeddus

  • 2 sedd orwedd a phâr o fyrddau picnic ar ben dwyreiniol Wal Gynnal Towyn. Bydd hyn yn creu man hyfryd i orffwys neu fwynhau picnic wrth edrych dros Draeth Cinmel.

Llun artist o’r awyr o barc bach Towyn:

Artistic bird’s eye view of Towyn parklet

St Asaph Avenue car park improvements sized up

wg-ccbc

Tudalen nesaf

end content