Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Dwyrain Bae Cinmel


Summary (optional)
start content

Map Dwyrain Bae Cinmel

KB East Map 2024 CYM

Allwedd
key1
Mynediad hygyrch i’r traeth
key2
Grisiau mynediad i’r traeth
key19
Mynediad ramp i'r traeth
key3
Gwrthglawdd carreg
key4
Amddiffyniad morglawdd wedi’i chodi
key5
Ardal gorffwyso
key6
Hwb traeth Bae Cinmel (ar ddiwedd St Asaph Avenue)
key7
Parc bach


Allwedd - Cyfleusterau Arfaethedig
key8
Man cynnal a chadw beics
key9
Bwrdd picnic
key10
Lloches oriel
key11
Offer chwarae
key12
Pwyntiau gwefru cerbydau trydan
key13
Toiledau
key14
Lle i barcio beics
key15
Seddi
key16
Lloches
key17
Biniau sbwriel
key18
Gwell maes parcioAmddiffyn yr Arfordir

Croestoriad o’r gwrthglawdd creigiau:
Kinmel Bay East Coastal Defence Proposals_Welsh

 • Codi a lledu’r gwrthglawdd creigiau presennol ar hyd blaen Dwyrain Bae Cinmel Bydd y gwrthglawdd creigiau newydd oddeutu 420m o hyd, rhwng Gwarchodfa Natur Horton’s Nose a bwyty Baysville Coffee and Grill. 
 • Codi’r morglawdd presennol 0.5m (1.6 troedfedd) yn uwch ar hyd blaen Dwyrain Bae CinmelEr mwyn lleihau effaith ecolegol y strwythur newydd, byddwn yn adfer y twyni tywod i’r dwyrain o faes parcio Traeth Cinmel (ym mhen draw St Asaph Avenue) yn ôl yr angen.
 • Ychwanegu llifddor newydd ar yr un uchder â’r morglawdd ym maes parcio Traeth Cinmel (ym mhen draw St Asaph Avenue)
 • Ailbroffilio lefel mynediad y maes parcio fel bod unrhyw lifogydd yn dychwelyd i’r môr yn hytrach na theithio i’r mewndir.

Llun artist o’r cynigion ym maes parcio Traeth Cinmel:

Artistic bird’s eye view of propsoals at Kinmel Beach car park


Mannau Cyhoeddus


• Gwella maes parcio Traeth Cinmel (ym mhen draw St Asaph Avenue):  70 o leoedd parcio unedau gwefru cerbydau trydan  goleuadau  

 • Croesfan newydd ger Caffi Harbwr y Rhyl lle mae llwybr yr arfordir yn croesi ffordd wasanaeth. Bydd hyn yn gwella hygyrchedd a’r gallu i symud yn ddiogel ar hyd y llwybr cerdded a beicio sy’n cysylltu Bae Cinmel a’r Rhyl.
 • Creu man gorffwys bach ger bwyty Baysville Coffee and Grill, gan ddarparu lle i eistedd a myfyrio.
 • Gwella maes parcio Traeth Cinmel (ym mhen draw St Asaph Avenue):
  • 70 o leoedd parcio
  • unedau gwefru cerbydau trydan
  • goleuadau
 • Mae’r ardal ger maes parcio Traeth Cinmel (ym mhen draw St Asaph Avenue) eisoes yn ganolbwynt a phrif bwynt mynediad i’r traeth ar gyfer cymunedau Bae Cinmel a Thowyn. Mae sawl ciosg yn yr ardal hon a byddwn yn gwella’r ardal o’u hamgylch:
  • Toiledau cyhoeddus newydd a lloches oriel 
  • Lle i barcio beics
  • Cyfleusterau gwefru beics trydan
  • Gorsaf cynnal a chadw beics
  • Byrddau picnic a seddi
  • Cyfleusterau Chwarae

Llun artist o’r cynigion ym maes parcio Traeth Cinmel (ym mhen draw St Asaph Avenue):

Artistic view of propsoals at Kinmel Beach car park


wg-ccbc

Tudalen nesaf

end content