Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Treth y Cyngor Siarter Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Siarter Gwasanaethau i Gwsmeriaid


Summary (optional)
start content

Mae'r siarter hon (PDF) yn dweud wrthych am lefel y gwasanaeth y gallwch ei ddisgwyl gennym. Mae hefyd yn dweud wrthych beth rydym yn ei ddisgwyl gennych chi a beth i'w wneud os aiff pethau o chwith. Fel mae ein Gwasanaethau Asesu Refeniw a Budd-dal yn datblygu, byddwn yn diweddaru'r siarter i adlewyrchu anghenion newidiol ein cwsmeriaid.

Rydym eisiau rhoi'r gwasanaeth gorau y gallwn i bawb sydd angen ein help.

end content