Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Treth y Cyngor Siarter Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Siarter Gwasanaethau i Gwsmeriaid


Summary (optional)
start content

Mae'r siarter hon (PDF) yn dweud wrthych am lefel y gwasanaeth y gallwch ei ddisgwyl gennym. Mae hefyd yn dweud wrthych beth rydym yn ei ddisgwyl gennych chi a beth i'w wneud os aiff pethau o chwith. Fel mae ein Gwasanaethau Asesu Refeniw a Budd-dal yn datblygu, byddwn yn diweddaru'r siarter i adlewyrchu anghenion newidiol ein cwsmeriaid.

Rydym eisiau rhoi'r gwasanaeth gorau y gallwn i bawb sydd angen ein help.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy