Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Cynllunio, Rheoli Adeiladu, a Chadwraeth Pridiannau Tir Lleol Cyflwyno Chwiliad Pridiannau Tir Awdurdod Lleol

Cyflwyno Chwiliad Pridiannau Tir Awdurdod Lleol


Summary (optional)
Gellir cyflwyno chwiliadau yn electronig gan ddefnyddio’r ffurflen gais Pridiannau Tir lleol, trwy’r post neu drwy NLIS.
start content

Gellir cyflwyno chwiliadau yn electronig ac yn uniongyrchol i'r Uned, gyda'n ffurflen cais am chwiliad. Fel arall, gellir cyflwyno chwiliadau drwy'r post neu drwy wefan NLIS - gweler y ddolen gyswllt isod. Mae'r Uned wedi darparu gwasanaeth electronig ers mis Hydref 2004.

Ffioedd Pridiannau Tir Lleol

Cyflwyno Chwiliadau Electronig

Mae’n hawdd iawn cyflwyno chwiliad electronig! Unwaith rydych wedi llenwi ffurflen gofrestru syml, byddwch yn derbyn enw defnyddiwr a chyfrinair ac yna gallwch archebu eich chwiliad(au).

Ein ffi am chwiliad electronig (LLC1 a CON 29 (R)) yw £76.00. Cofiwch gynnwys pob ymholiad dewisol ac ychwanegol wrth gyflwyno'r chwiliad. Gellir cyflwyno cynlluniau fel delweddau wedi eu sganio (PDF, JPEG neu GIF) neu drwy ffacs. Bydd talu am chwiliadau'n cael ei drefnu drwy anfoneb fisol y gellir ei thalu'n electronig (BACS), neu gerdyn debyd/credyd. Gallwch ddewis derbyn eich canlyniadau chwilio'n electronig neu drwy'r post. Ein nod yw prosesu ac anfon eich chwiliad yn ôl wedi'i gwblhau o fewn 2-4 diwrnod gwaith.

Mae'r Uned hefyd yn cynnig Pecyn Gwybodaeth y Cyngor am ddim gyda chanlyniad pob chwiliad. Mae'n cynnwys gwybodaeth a manylion cyswllt ar gyfer holl wasanaethau'r Cyngor a allai fod yn ddefnyddiol i bobl sy'n symud tŷ.

Cyflwyno chwiliad post llawn

Wrth gyflwyno cais am chwiliad llawn i'r Uned Pridiannau Tir Lleol, sicrhewch eich bod yn cynnwys y canlynol:

  • 2 gopi o Ffurflen LLC1
  • 2 gopi o Ffurflen CON29 (R)
  • 2 gopi o Ffurflen CON29 (O) os oes angen cwestiynau ychwanegol
  • Y ffi gywir - sylwch y bydd chwiliadau'n cael eu dychwelyd os yw'r ffi'n anghywir. 

Er mwyn osgoi oedi, rhaid sicrhau bod bob chwiliad yn cael ei gyflwyno gyda dau gopi o gynlluniau, sy'n dangos terfyn yr eiddo wedi'i farcio'n glir. Mae'n bwysig hefyd bod y cynllun yn dangos y ffyrdd/eiddo cyfagos. Cofiwch gynnwys ymholiadau dewisol ac ychwanegol wrth gyflwyno'r chwiliad. Bwriad yr Uned yw dychwelyd chwiliadau o'r gofrestr pridiannau tir ac ymholiadau o fewn 10 diwrnod gwaith. Bellach mae'r uned yn gweithredu proses chwilio gyfrifiadurol, ac mae'r amser ymateb yn amrywio rhwng 2 a 4 diwrnod gwaith.

Gwefan NLIS

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy