Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Diwygio'r cais ar ôl cael caniatâd cynllunio


Summary (optional)
Os ydych wedi cyflwyno eich cais ar y Porth Cynllunio, byddwch yn gallu ei weld yn eich cyfrif ar y Porth ar ôl cyflwyno. Os nad ydych wedi cyflwyno eich cais ar y Porth, bydd angen i chi gysylltu â ni’n uniongyrchol.
start content

Os nad yw eich Cais Cynllunio wedi’i wneud trwy'r Porth Cynllunio

Os nad yw eich Cais Cynllunio wedi’i wneud trwy'r Porth Cynllunio a’ch bod yn dymuno gwneud diwygiad, bydd angen i chi gysylltu â'r Tîm Rheoli Datblygu.

Rheoli Datblygu

Adain Rheoli Datblygu
Coed Pella
Conway Road
Bae Colwyn
LL29 7AZ
  •  Ceisiadau cynllunio dros y Ffôn - 01492 575251
  •  Gweinyddiaeth Cynllunio dros y Ffôn - 01492 575121
end content