Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Eich hysbysu am benderfyniadau ac apeliadau


Summary (optional)
start content

Unwaith y bydd penderfyniad wedi’i wneud ar gais, byddwn yn anfon Hysbysiad o Benderfyniad i'r ymgeisydd neu'r asiant. Bydd y Rhybudd yn nodi'r rhesymau dros gymeradwyo neu wrthod y cais ac os rhoddwyd caniatâd, unrhyw amodau mae'n rhaid i chi gydymffurfio â nhw.

Nid oes unrhyw hawl i apelio i drydydd partïon  (gwrthwynebwyr) sy'n anhapus gyda’r penderfyniad cynllunio. Fodd bynnag, byddwn yn esbonio'r rheswm dros y penderfyniad a sut yr ystyriwyd eich sylwadau os ydych yn cysylltu â ni.

Os ydych yn teimlo bod eich cais wedi’i wrthod yn afresymol, mae dwy ffordd o weithredu ar gael i chi:

Diwygio ac ail-gyflwyno eich cais o fewn 12 mis i'r penderfyniad heb dalu ffi arall (gallwch ond gael un cynnig arall ar gyfer dim ffi ychwanegol), neu Apelio i'r Arolygiaeth Gynllunio gan ddilyn y canllawiau a nodir yn yr hysbysiad o’r  penderfyniad.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy