Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Pryd fyddaf yn cael penderfyniad ynghylch fy nghais?


Summary (optional)
Ar ôl i’r cais ddod yn ddilys, rydym yn bwriadu rhoi penderfyniad i ddeiliaid tai, hysbyseb, gorchymyn cadw coed (TPO), newid defnydd a cheisiadau eraill ar raddfa fach o fewn 8 wythnos, a 13 wythnos gyda cheisiadau mawr
start content

Fodd bynnag gall fod adegau, oherwydd cymhlethdod cais, y bydd angen diwygio cais a/neu i’r Pwyllgor Cynllunio benderfynu ar gais, a bydd penderfyniad yn cymryd mwy o amser. Bydd swyddog achos fel arfer yn eich hysbysu o'r amserlen ddiwygiedig a lle bo angen, yn cytuno ar amserlen ddiwygiedig yn ysgrifenedig gyda chi.

end content