Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ceisiadau nad ydynt yn dechnegol gywir


Summary (optional)
start content

Byddwn yn cysylltu â chi fel arfer drwy lythyr neu neges e-bost yn gofyn am y wybodaeth sydd ar goll, y diwygiadau neu’r wybodaeth bellach sy'n ofynnol.

Os nad yw'r wybodaeth yn cael ei rhoi o fewn 21 diwrnod i'r cais, yna efallai y bydd y Cyngor yn cymryd yn ganiataol nad ydych yn dymuno bwrw ymlaen â'r cais.

end content