Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cam 3 - Safleoedd Posib'


Summary (optional)
Fel rhan o gamau cyntaf y gwaith o baratoi Cynllun Datblygu Lleol Newydd, fe estynnon ni wahoddiad i dirfeddianwyr gyflwyno manylion am eu tiroedd er mwyn eu hystyried
start content

Estynnodd y Cyngor wahoddiad i bobl gyflwyno tir ar gyfer cael ei ystyried i'w gynnwys yng Nghynllun Datblygu Lleol 2018- 2033 (CDLl) nesaf Sir Conwy. Roeddem yn chwilio am safleoedd ymgeisiol am ystod o ddefnydd tir gan gynnwys tai, gwaith, manwerthu, hamdden ac ati.

Nid yw'r Cyngor yn derbyn safleoedd posib' bellach fel rhan o Gam 3.

Cawsom gyfanswm o 175 safle, at ddefnydd preswyl yn bennaf. Mae pob safle posib’ y cawsom wedi’u rhestru fesul anheddiad ar y Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol. Nid yw'r ffaith bod safle ymgeisiol wedi'i gynnwys ar y gofrestr yn golygu y bydd yn cael ei gynnwys yn y Cynllun Datblygu Lleol nesaf.

Rhwng 5 Awst 2022 a 30 Medi 2022, estynnodd y Cyngor wahoddiad i bobl gyflwyno tir ar gyfer cael ei ystyried i'w gynnwys yng Nghynllun Datblygu Lleol newydd Conwy, lle bydd o leiaf 50% o’r tai ar y safle at ddefnydd fforddiadwy yn unig.

Trwy ddefnyddio ein map gallwch weld yr holl safleoedd ymgeisiol. Cliciwch ar y botwm gwybodaeth i weld cyfeirnod y safle.

Proses Asesu

Gellir gweld y broses asesu yma:

Proses Asesu Safleoedd Ymgeisiol

Sylwadau am Safleoedd Ymgeisiol

Gallwch weld yr holl sylwadau a ddaeth i law am safleoedd ymgeisiol drwy'r system ymgynghori ar-lein neu yn yr adroddiad sylwadau.

System Ymgynghori

Adroddiad Sylwadau (PDF)

Safleoedd a gyflwynwyd ar ôl yr ymgynghoriad

Rydym wedi cael rhai safleoedd i’w hystyried ers yr ymgynghoriad cyhoeddus ar y Strategaeth a Ffefrir.

Rydym wedi eu hychwanegu i'r map safleoedd ymgeisiol a byddwn yn eu hasesu i weld a ydynt yn addas yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Cewch gyfle i gynnig sylwadau ar y safleoedd newydd hyn pan gyhoeddwn y Cynllun Datblygu Lleol i'w archwilio gan y cyhoedd (Gweler amserlen y Cynllun Datblygu Lleol yn y Cytundeb Cyflawni ar gyfer dyddiad yr ymgynghoriad).

Roedd yr ymgynghoriad ar y safleoedd ymgeisiol yn rhan o’r Strategaeth a Ffafrir

Cyfarwyddiadau'r System Ymgynghori (PDF)

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content