Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cam 3 - Safleoedd Ymgeisiol


Summary (optional)
Fel rhan o gamau cyntaf y gwaith o baratoi cynllun, gwahoddodd y Cyngor yr holl berchnogion tir gyda diddordeb yn y fwrdeistref sirol i gyflwyno manylion am eu tiroedd er mwyn ystyried eu cynnwys yn y Cynllun Datblygu Lleol Newydd.
start content

Rhwng misoedd Awst a Tachwedd 2018, rhoddodd y Cyngor wadd i bartïon gyda diddordeb gyflwyno tir ar gyfer cael ei ystyried i'w gynnwys yng Nghynllun Datblygu Lleol 2018- 2033 (CDLl) nesaf Sir Conwy. Mae angen safleoedd ymgeisiol er mwyn mynd i’r afael â’r galw am ystod o ddefnydd tir gan gynnwys tai / preswyl, gwaith, manwerthu, hamdden ac ati.

Nid yw'r Cyngor yn derbyn safleoedd posib' bellach.

Derbyniodd y Cyngor gyfanswm o 203 o geisiadau; yn canolbwyntio ar ddefnydd preswyl yn bennaf. Derbyniodd pob safle posib’ gyfeirnod safle unigol ac maent wedi’u rhestr fesul anheddiad ar y Gofrestr Safleoedd Ymgeiliol. Ni ddylai’r ffaith bod safle ymgeisiol wedi cael ei gynnwys ar y gofrestr, gael ei ddehongli fel ymrwymiad gan y Cyngor i gyflwyno’r safle hwnnw ymlaen i’r CDLl nesaf.

Gellir dod o hyd i fanylion am gynlluniau safle a’r gwaith asesiad cychwynnol sydd wedi’i gyflawni gan y Cyngor yma

Proses Asesu Safleoedd Ymgeisiol

Trwy ddefnyddio’r map gallwch we-lywio i unrhyw anheddiad o fewn y Fwrdeistref Sirol i weld y safleoedd ymgeisiol a gyflwynwyd hyd yma. Gellir dod o hyd i rif cyfeirnod y safle drwy glicio ar y botwm gwybodaeth.

Sylwadau am Safleoedd Ymgeisiol

Gallwch weld yr holl sylwadau a dderbyniwyd i’r Safleoedd Ymgeisiol drwy’r system ymgynghori ar-lein neu yn yr adroddiad sylwadau.

System Ymgynghori

Adroddiad Sylwadau (Ffeil PDF)

Roedd yr ymgynghoriad ar y safleoedd ymgeisiol yn rhan o’r Strategaeth a Ffafrir

 Cyfarwyddiadau'r System Ymgynghori (PDF)

Ffurflen Ymgynghori (Word)

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy