Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cam 5 – Strategaeth a Ffefrir


Summary (optional)
Y Strategaeth a Ffefrir yw’r cyhoeddiad ffurfiol cyntaf yn y broses o baratoi CDLl. Bydd y Strategaeth a Ffefrir yn darparu fframwaith strategol ar gyfer y polisïau manylach, y cynigion a’r dyraniadau datblygu yn y CDLlN.
start content

Rydym wedi cynhyrchu fideo crynodeb sy’n esbonio’r broses o gynhyrchu'r Cynllun Datblygu Lleol Newydd.

Trawsgrifiad Fideo (PDF, 81Kb)

Crynodeb o'r strategaeth a ffefrir (PDF)

Rydym ni wedi llunio dogfen Strategaeth a Ffefrir ar gyfer CDLlN Conwy. Rydym wedi nodi ein gweledigaeth, y materion a’r amcanion. Rydym wedi nodi’r lefel dwf a ffefrir o ran tai a swyddi hefyd, a lle dylid eu lleoli.

Fe edrychon ni ar yr holl dystiolaeth pan ysgrifennon ni’r Strategaeth a Ffefrir.

Strategaeth a Ffefrir (PDF)

Fe gynhalion ni ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir rhwng 29 Gorffennaf, 2019 a 20 Medi, 2019.

Byddwn yn edrych ar y sylwadau a wnaed ar y Strategaeth a Ffefrir ac yn eu hystyried wrth i ni ysgrifennu’r Cynllun Adneuol.

Gallwch weld yr holl sylwadau a dderbyniwyd i’r Strategaeth a Ffefrir drwy’r system ymgynghori neu yn yr adroddiad sylwadau.

System Ymgynghori

Adroddiad Sylwadau (Ffeil PDF)

Cyfarwyddiadau'r System Ymgynghori (PDF)

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content