Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cam 5 – Strategaeth a Ffefrir


Summary (optional)
Y Strategaeth a Ffefrir yw’r cyhoeddiad ffurfiol cyntaf yn y broses o baratoi CDLl. Bydd y Strategaeth a Ffefrir yn darparu fframwaith strategol ar gyfer y polisïau manylach, y cynigion a’r dyraniadau datblygu yn y CDLlN.
start content

Rydym wedi cynhyrchu fideo crynodeb sy’n esbonio’r broses o gynhyrchu'r Cynllun Datblygu Lleol Newydd.

Trawsgrifiad Fideo (PDF, 81Kb)

Crynodeb o'r strategaeth a ffefrir (PDF)

Rydym ni wedi llunio dogfen Strategaeth a Ffefrir ar gyfer CDLlN Conwy. Mae’r ddogfen hon yn amlinellu gweledigaeth, materion ac amcanion y Cynllun, y lefel dwf a ffefrir a’r strategaeth ofodol a ffefrir. Mae’n nodi pum Safle Strategol a 34 Polisi Strategol.

Strategaeth a Ffefrir (PDF)

Mae’r ymgynghoriad ynghylch y Strategaeth a Ffefrir wedi dod i ben bellach.

Mae’r drysorfa dystiolaeth a’r papurau testun ar gael yma.

Bydd yr ymatebion a dderbynnir i’r ymgynghoriadau yn derbyn sylw yn ystod y gwaith o baratoi’r Cynllun i’w archwilio gan y cyhoedd.

Gallwch weld yr holl sylwadau a dderbyniwyd i’r Strategaeth Ffafriedig drwy’r system ymgynghori ar-lein neu yn yr adroddiad sylwadau.

System Ymgynghori

Adroddiad Sylwadau (Ffeil PDF)


Cyfarwyddiadau'r System Ymgynghori (PDF)

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy